نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

2 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه سوره(نویسنده مسئول)

چکیده

سپهر رسانه‌ای به‌عنوان فضایی متنوع و متکثر از رسانه در حقیقت فضایی رقابتی بین رسانه‌ها است که هر رسانه سعی می‌کند از راههای مختلف جایگاه خود را ارتقاء بدهد، این پژوهش بر آن است که ضمن شناسایی جایگاه رسانۀ ملی به‌عنوان رسانۀ جمهوری اسلامی ایران در سپهر رسانه‌ای کشور، راههای ارتقاء جایگاه رسانۀ ملی در سپهر رسانه‌ای کشور با تأکید بر شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش‌رو به‌صورت کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام‌گرفته است، داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 13 کارشناس، گردآوری و پس از استخراج و کدگذاری، مقوله‌بندی شده است. درنهایت، در چهار دسته در قالب، ویژگی‌های سپهر رسانه‌ای، جایگاه رسانۀ ملی در سپهر رسانه‌ای، رقبای اصلی رسانۀ ملی و نسبت رسانۀ ملی به رقبا در سپهر رسانه‌ای و همچنین راههای ارتقاء جایگاه رسانۀ ملی در سپهر رسانه‌ای دسته‌بندی شد، که حاصل آن پیشنهاد 14 راه برای ارتقاء جایگاه رسانۀ ملی در سپهر رسانه‌ای کشور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competitive Solutions for Promoting the Standing Point of IRIB in Media Sphere of the Country (Emphasis on Persian-Language TV Networks)

نویسندگان [English]

  • Hasan Khojasteh Bagherzadeh 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Mohsen Fi BIDGOLI 3

1 Associate Professor at Radio and Television Faculty, IRIB University

2 Assistant Professor at Faculty of Communication, IRIB University

3 M.A in Media Management Soore University

چکیده [English]

In a various and pluralistic space, national media is, in fact, competing with other available ones each of which tries to enhance its standing using different ways. This study focuses on identifying the State national media as true Iran ‘s TV network and tries to find different ways to higher it’s standing in comparison with other Persian- language TV networks emphasizing the Persian language.
This study is a qualitative one using qualitative content analysis to respond the mentioned query. In-depth interviews have been carried out with 13 experts the resulting data of which have been gathered, encoded and categorized. Later on, they were grouped into four categories in terms of their media features as following:
- The role of national media in media sphere.
- The main competitors of national media.
- National media standing against competitors in media sphere.
- Ways to enhance the national media standing in media sphere according to the recommended fourteen ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Management
  • Media Sphere
  • the National Media
  • Persian-Language Satellite Channels
ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، نشر علمی.
استراوس، اَنسلم و کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
اسماعیلیان، ملیحه و امیر ناظمی (1394). «بررسی چالش‌های کلیدی در مقررات گذاری رسانه‌های صوتی تصویری آینده»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شمار 3  :8.
بلالی، مجید (1391). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده سازمان صداوسیما به روش تحلیل متقابل روندها، مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های ارتباطی، مرکز تحقیقات صداوسیما.
بیچرانلو، عبدالله (1390). تلویزیون و چالش‌های پیشرو در فضای نوین رسانه‌ای ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ارتباطات.
خجسته باقرزاده، حسن (۱۳۹4). تفاوت سازمان‌های رسانه‌ای با سازمان‌های صنعتی، رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 2: 24 -4.
خجسته باقرزاده، حسن (۱۳۹4). «سپهر رسانه و چالش‌های پیش‌رو»، فصلنامه رسانه، شماره 3 : 15-7.
روشندل اربطانی، طاهر و مجید بلالی و محمدمهدی ذوالفقارزاده(1393). «روندهای محیطی مؤثر بر آینده رسانه ملی در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شماره 54: 99-63.
مک کوایل ، دنیس (1385). مخاطب‌شناسی؛ ترجمۀ مهدی منتظر قائم؛ تهران: دفتر مطالعات و توسعۀرسانه‌ها؛ چاپ سوم : 5-16.
 فلیک، اووه (1388). درآمدی بر روش تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
گزارش عملکرد سازمان صداوسیما (1387، 1388 و 1389)
لازار، ژودیت (1380). افکار عمومی، (ترجمۀ مرتضی کتبی)، تهران: نشر نی‌.
محسنیان‌راد، مهدی (1384). ایران در چهار کهکشان ارتباطی، تهران: سروش.
 مرکز تحقیقات صداوسیما (1390). نظرسنجی از مردم تهران دربارۀ شبکه‌های ماهواره‌ای.
 مرکز تحقیقات صداوسیما (1390). نظرسنجی از مردم 31 شهر دارای مراکز صداوسیما دربارۀ شبکه‌های ماهواره‌ای.
هاشمیان اصفهانی، مسعود (1389). آینده‌نگاری علم و فناوری، آینده‌نگاری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزۀ علم و فناوری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 
Kiousis, S. (2002) ‘Interactivity: A Concept Explication’, New Media & Society 4(3)83-355.
LeCompte, M. D, J. Preissle, and R. Tesch (1993). Ethnography and Qalitative Design in Educational Research, SecondEdition, San Diego: CA: Academic Press.
Machin, D. & Leeuwen, Theo V. (2007). Global Media Discourse: A critical Introduction, London: Routledge.
Van Alstyne, G(2011), How We Learned to Pluralize The Future: Foresight Scenarios asDesign Thinking. In M. Shamiyeh (Ed.), Creating Desired Futures: How Design
Vandijk, J. (1999). The Network Society, Social Asprcts of Newmedia.