نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تهیه کنندگی، گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران ( نویسنده مسئول)

چکیده

رویکرد ساختاری در مطالعات روایت و خصوصاً آثار ادبی و نمایشی، امکان کشف الگوهای پنهان ساختاری و زمینه‌های شناخت سازوکارهای درونی و نحوه‌ی ساخت این آثار را فراهم می‌آورد. این جستار به مطالعه کاربرد ظرفیت‌های الگوی روایت تودوروف در تحلیل و طراحی پیرنگ سریال‌های داستانی می‌پردازد و مسئله اصلی آن کاوش در کاربرد یکی از الگوهای ساختاری روایت، برای طراحی و توسعۀ پیرنگ سریال‌های داستانی است. روش این پژوهش، کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل روایت و نمونه مورد بررسی نیز به صورت هدفمند انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری و متنی کردن نمونه‌های مشاهده‏ای است. این پژوهش نشان می­دهد با استفاده از الگوی روایت تودوروف، می‌توان واحدهای بنیادی ساختار سریال‌های داستانی و سازوکارهای درونی آنها را شناسایی و آشکار کرد. برای تحلیل و بسط ساختارگرایانه و شناسایی ظرفیت‌های الگوی روایت تودوروف، سریال چیزهای عجیب به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. براساس الگوی روایت تودوروف می‌توان نشان داد که چگونه پی‌رفت‌های روایت، اپیزود گذار و وضعیت در نمونه مورد مطالعه نمود می­یابد و خطوط داستانی سریال‌، چگونه می­توانند درون یکدیگر درونه‌گیری شوند. این جستار نشان می‌دهد نظریه روایت تودوروف کاربرد وسیعی در تحلیل ساختار روایت‌ سریال‌های داستانی دارد و ساختار پی‌رفت این نظریه، منطبق با ساختار درام‌های تلویزیونی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Capacities of Todorov’s Narrative Theory in The Plot Analysis of Fiction Series, (Case Study: Stranger Things Series)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Shoaybi 1
  • Masoud Naghashzadeh 2

1 M.A. in Television Production, Department of Television, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Television, Radio and Television Faculty, IRIB University, Tehran, Iran(Corresponding Author).

چکیده [English]

The structural approach to narrative, especially literary and dramatic works, makes it possible to identify internal mechanisms and discover the hidden structural patterns and study how these works are constructed. This research concerns the application of Todorov’s narrative model capacities in the analysis of storytelling sequences concentrating on the application of one of the most effective narrative structural patterns to the design and development of storytelling sequences. This research has used a qualitative method with a narrative analysis approach in which purposive sampling has been conducted. Data gathering methods include focusing on observation, published books, and articles. Based on Todorov’s narrative theory, it would be possible to identify and clarify the basic structural units of TV drama. For the structuralist analysis and expansion of Todorov’s narrative pattern capacities, the Strange Things series has been chosen as a case study. This study shows that Todorov’s narrative theory is widely used in the analysis of the narrative structure of fictional serials and its subsequent structure is consistent with the structure of television dramas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Structure
  • Tzvetan Todorov
  • Plot Analysis
  • TV Series
  • Stranger Things
اخوت، احمد (1394). دستور زبان داستان، چاپ سوم، اصفهان: فردا.
اسکولز، رابرت (1393). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: مرکز.
بارت، رولان (1387). درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها، ترجمۀ محمد راغب، چاپ اول، تهران: فرهنگ صبا.
برتنس، هانس (1384). مبانی نظریه ادبی، ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی، چاپ اول، تهران: نشر ماهی.
پرینس، جرالد (1395). روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت، ترجمۀ محمد شهبا، چاپ دوم، تهران: مینوی خرد.
تایسن، لیس (1387). نظریه‌های نقد ادبی معاصر، ترجمۀ مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی، چاپ اول، تهران: نشر نگاه امروز/حکایت قلم نوین.
تودوروف، تزوتان (1392). نظریۀ ادبیات، ترجمۀ عاطفه طاهایی، چاپ دوم، تهران: دات.
تودوروف، تزوتان (1395). بوطیقای ساختارگرا، ترجمۀ محمد نبوی، چاپ چهارم، تهران: آگه.
تودوروف، تزوتان (1397). بوطیقای نثر، ترجمۀ کتایون شهپر راد، چاپ اول، تهران: نیلوفر.
ریکور، پل (1383). زمان و حکایت، ترجمۀ مهشید نونهالی، چاپ اول، تهران: نشر گام نو.
سجودی، فرزان (1377). «درآمدی بر نشانه‌شناسی»، فارابی، شماره 30: 241-212.
سجودی، فرزان (1383). نشانه‌شناسی کاربردی، چاپ دوم، تهران: نشر قصه.
سلدن، رامان (1392). راهنمای نظریة ادبی معاصر، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ پنجم، تهران: طرح نو.
کوری، گریگوری (1391). روایت‌ها و راوی‌ها، ترجمۀ محمد شهبا، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.
لوته، یاکوب (1388). مقدمه‌ای بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمۀ امید نیک‌فرجام، چاپ دوم، تهران: مینوی خرد.
مکوئیلان، مارتین (1395). گزیده مقالات روایت، ترجمۀ فتاح محمدی، چاپ دوم، تهران: مینوی خرد.
ووگلر، کریستوفر (1398). سفر نویسنده، ترجمۀ محمد گذرآبادی، چاپ چهارم، تهران: مینوی خرد.