نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه سوره تهران، ایران، تهران

2 دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 مربی گروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

دکوپاژ را جدا از اصول شناخته­شده می­توان به‏منزله شیوۀ بیانی انحصاری میان کارگردان و اثر شناخت؛ به‌گونه­ای که فراتر از فن، وضعیتی را پیش از قواعد و چارچوب­های قراردادی میان کارگردان و روایت متنی ایجاد می‌کند. این پژوهش باهدفی بنیادین اجراشده و مسئله­ اصلی، بررسی عملکردی است که فرایند دکوپاژ از آن برای عینیت بخشیدن تخیلات و تصویر ذهنی بر اساس روایت در ذهن سازنده­ اثر بهره می­برد. روش این پژوهش، کیفی و با رویکردی علوم شناختی و بر اساس نظریه گیرایش مادی و با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه‏ای و آرشیوهای شنیداری و دیداری انجام گرفته است. پژوهشگر برای امکان‌سنجی و آشکارسازی بحث، به شیوۀ مطالعه موردی سه اثر سه کارگردان که در کشورهای گوناگون و در سال‏های متفاوت از داستان «مسخ» کافکا ساخته شده است را به‌دقت بررسی  و تجزیه تحلیل کرده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نما در وضعیت اجرایی شکل می‌گیرد که به‌طور کامل متأثر از شرایط ذهنی لحظه‏ای، وابسته به تجربه‌های زیسته، ماده پیش‌رو و توانمندی­های کارگردان است. نتیجه تحقیق نشان می‏دهد که کارگردان با انتخاب شیوه و سبک سینمای موردنظر، از قابلیت‌ها و امکانات موجودش استفاده کرده و در وضعیت اجرایی دست به خلق نماهایی می­زند که درعین‌حال که برگرفته از شیوۀ سینمایی مشخص است، متعلق به خود اوست و درنتیجۀ اثر او را از سایرین متفاوت می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Mental Imagery To Objectification in The World of Animated Films Based on The Material Engagement Theory

نویسندگان [English]

  • Faeze Dadgar Azad 1
  • payam Zinalabedini 2
  • Ramtin Shahbazi 3

1 A Master’s student in animation, Soore University, Iran, Tehran

2 h.D in art Research, faculty of visual arts, university of Tehran, Tehran. Iran. (Corresponding Author)

3 Trainer, Department of Cinema, Art Faculty, Soore University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Decoupage, apart from its known principles, can be considered as the exclusive way that, beyond the technique, creates a situation before the rules and contractual frameworks between the director and the text narration. This research has been carried out to objectify the imagination and imagery based on the narrative in the mind of the creator of the work focusing on a fundamental purpose and the main issue which is the functional study that the decoupage process uses. The research method is qualitative with an approach of cognitive sciences and based on the theory of material attraction using library resources and audio-visual archives. To make the discussion feasible and revealing, the researcher has carefully studied and analyzed the works of three different directors made in various countries and different years of Kafka’s ‘The Metamorphosis ‘ story in a case study. The research findings indicate that the scene is formed in the executive state which is completely
Influenced by the momentary mental conditions, it depends on the lived experiences, the material ahead, and the director’s abilities. The result of the research shows that the director, by choosing the style of the desired cinema, uses the available capabilities and facilities, and in the executive situation creates scenes that, while being taken from the cinematic style, belongs to him. Therefore, his work makes him different from others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Director’s ability
  • Imagery
  • Subjectivity
  • Objectification
  • The world of films
استیونسن، رالف؛ دبری، ژ.ر (1383). هنر سینما، ترجمۀ  پرویز دوایی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
باکلند، وارن (1393). نشانه­شناسی شناختی در حیطه فیلم، ترجمۀ محمد شهبا، چاپ دوم. ناشر: مینوی خرد.
توماس، ساری (1383). فیلم و فرهنگ سینما و بستر اجتماعی آن، ترجمۀ مجید اخگر، چاپ اول، ناشر: سمت.
چندلر، دانیل (1386). مبانی نشانه‏شناسی، ترجمۀ مهدی پارسا، ناشر: سوره مهر.
ساروخانی، باقر (1373). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کوری، گریگوری (1393). تصویر و ذهن فیلم، فلسفه و علوم­شناختی، ترجمۀ محمد شهبا، چاپ اول، ناشر: مینوی خرد.
مالافوریس، لمبرز (1393). چگونه اشیاء ذهن را شکل می‏دهند: نظریه گیرایش مادی، ترجمۀ وحید عسکرپور، چاپ اول، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
مرل، فلوید (1394). نشانه‌شناسی و زبان‏شناسی نشانه‏سازی، ارتباط و زبان، ترجمۀ راحله گندمکار، چاپ اول، ناشر: سیاهرود.
معتمدی، احمدرضا (1395). فلسفه فیلم، چاپ دوم، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ملاصالحی، حکمت‌الله و وحید عسکرپور (1397). مبادی و مبانی باستانشناسی شناختی، چاپ اول، ناشر: دانشگاه تهران.
مهدوی، ژاله (1395). «الگوهای دکوپاژی برای سکانس­های شروع کلاسیک، مدرن و پست‌مدرن»، فصلنامه فارابی، شماره77: 34-23.
یین، رابرت (1376). تحقیق موردی، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، ناشر: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
Clark, Andy, David J. Chalmers (January 1998). "The extended mind". Analysis58(1):7-19. doi:10.1093/analys/58.1.7. JSTOR 3328150. 
reprinted as: Clark, Andy, David J Chalmers (2010). "Chapter 2: The Extended Mind". In Richard Menary (ed.). The Extended Mind. MIT Press. pp. 27–42. ISBN 9780262014038.; and available on line as: Andy Clark, David J Chalmers."The extended mind".
Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh (Vol. 4). New york: Basic books.
Latour, Bruno(1991). We Have Never Been Modern, 1991 (La Découverte) (French)1993 (Harvard University Press) (English).
Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. In Politica y Sociedad (Vol. 43).
https://doi.org/10.1163/156913308X336453.