نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، گروه روزنامه‌نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شیوع ویروس کووید 19 و ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق دربارۀ شرایط بیماری و آگاهی‌بخشی به مردم، اهمیت رسانه‌ها، به‏ویژه رسانه‌های جمعی را در مدیریت این بحران نوپدید بیش از پیش نشان داد. این مطالعه با هدف شناخت شیوۀ پوشش خبری شیوع کووید 19 در شبکۀ خبر صدا‏و‏سیما و شبکۀ بی‌بی‌سی فارسی، به راهبردهای رسانه‌های خبری در مواجهه اولیه با این بحران دنیاگیر پرداخته است. به این منظور با تکیه بر نظریه‌های برجسته‌سازی و چارچوب‌سازی، اخبار مرتبط با کرونا در دو بخش مهم خبری (ساعت ۱۳ شبکه‌ خبر و ساعت ۱۸ شبکه بی‌بی‌سی فارسی) به روش طبقه‌بندی انتخاب و در بازۀ زمانی اول اسفند ماه ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ تجزیه و تحلیل شدند. بر ‏اساس یافته‌های پژوهش، شبکۀ خبر چهار راهبرد «آرام‌سازی جامعه»، «مطالبه‌گری»، «اطلاع‌رسانی» و «توجه به ارتباطات سلامت» را برای مواجهه اولیه با بحران کرونا مدنظر قرار داده است. در سوی دیگر، بی‌بی‌سی ‌فارسی در پوشش خبری شیوع ویروس کرونا در ایران با تکیه بر راهبرد «اطلاع‌رسانی»، رویکرد «ابهام افکنی» و «اعتماد‌زدایی عمومی» درخصوص حاکمیت جمهوری اسلامی را در پیش گرفته است. «ایجاد تردید در صحت آمار روزانه اعلامی وزارت بهداشت ایران» و «القای ناتوانی در مدیریت» ازجمله مؤلفه‌های این اعتمادزدایی در مواجهه با بحران است. شبکۀ خبر علاوه بر انتشار آمار روزانه مبتلایان به کرونا، با پیگیری مطالبات مردمی و همچنین به‌منظور آرام‌سازی جامعه، به مسائل و مشکلات مرتبط با ویروس کرونا در حوزه‌های مختلف به‏ویژه حوزه اقتصادی پرداخته و بررسی مستمر مشکلات موجود و اقدامات انجام‌شده را در اولویت پوشش خبری خود قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of news coverage of the Coronavirus crisis in the IRINN and BBC Farsi

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadi 1
  • Sayyed Mohsen Asgarzadeh 2
  • Reyhaneh Mofidi 3

1 Assistant Professor of Journalism, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 M.A. in Media Management, Department of Journalism. Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University. Tehran, Iran.

3 Master of Media Management, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The prevalence of the Covid 19 and the need for accurate information about disease conditions and public awareness has shown the importance of media, especially the mass media, in managing this emerging crisis. This study aimed to identify the news coverage of the Covid 19 outbreak in IRINN and the BBC Farsi channel and to address the strategies of news media in the face of this global crisis. For this purpose, and based on the theories of agenda-setting and framing, news related to Covid 19 in two important news bulletins ( 13 hours IRINN and 18 hours of BBC Farsi channel) were selected and analyzed from September 22, 2016, to March 1, 2017. According to the research findings, IRINN has considered four strategies: “ society calming “, “demanding “, “informing “, and “ paying attention to health communication “ for the initial confrontation with the Corona crisis. On the other hand, the BBC Farsi in its coverage of the Coronavirus outbreak in Iran has taken an “ ambiguous “ and “ public distrust “ approach to the sovereignty of the Islamic Republic of Iran, relying on its “ information strategy. “ Doubting the accuracy of daily statistics announced by the Ministry of Health of Iran “ and “ inducing inability to manage “ are among the components of this distrust in the face of the crisis. In addition to publishing daily statistics on coronary heart disease, IRINN followed the popular demands, calmed society, addressed issues and problems related to the Coronavirus in various fields, especially the economic field, and continuously reviewed the existing problems and measures taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • Covid 19
  • IRINN
  • BBC Farsi
اله‌وردی‌پور، حمید (۱۳۹۹). «چالش جهانی ارتباطات سلامت: اینفودمی در پاندمی بیماری کرونا ویروس»، نشریه آموزش و سلامت جامعه، شماره 2: 67-65.
اولمر، رابرت آر؛ سلنو، تیموتی ال و سیگر، ماتیو (۱۳۹۱). ارتباطات بحران: تبدیل بحران به فرصت ترجمه مرتضی قلیچ و محمدحسن خطیبیبایگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) (۱۳۹۹, خرداد ۲۵). یافتهها و نتایج موج ششم نظرسنجی ابعاد شیوع ویروس کرونا در تهران، بازیابی در تیر ۶, ۱۳۹۹، از https://b2n.ir/524253.
خانیکی، هادی (۱۳۸۷). «ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران: زمینه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها». فصلنامه رسانه، شماره 19:  104-81.
خجسته باقرزاده، حسن و وحید آقامحسنی (1390). «نقش اینترنت به عنوان رسانه‌ای مجازی در مدیریت بحران اجتماعی». فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، شماره 7: 31-9.  
زابلی‌زاده، اردشیر (۱۳۹۳). جنگ روایت‌ها. تهران: انتشارات سروش.
زارع‌گاوگانی، وحیده (۱۳۹۹). «شیوع اطلاعات نادرست در بحران جهانی کرونا ویروس»، نشریه تصویر سلامت، شماره 1: 5-1.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (۱۳۹۲). نظریههای ارتباطات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سوری، علیرضا (1394). «اصول، مبانی و رویکردهای مدیریت بحران (با تأکید بر بحران‌های اجتماعی)». فصلنامه مدیریت بحران، شماره 7: 139-98.
فرقانی، محمدمهدی (۱۳۸۷). «روزنامه نگاری بحران؛ دو تصویر ملی». فصلنامه رسانه، شماره 2: 58-49.
فرقانی، محمدمهدی (۱۳۹۴). گزارش نویسی، چشم عقاب روزنامه نگاری. تهران: انتشارات اطلاعات.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (۱۳۹۳). نظریه‏های رسانه اندیشه‏های رایج و دیدگاه‏های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
نصراللهی، اکبر (۱۳۹۱). «مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی»، فصلنامه رسانه، شماره 18: 180-169.
 
Bright, Jonathan., Et Al. (2020). Coronavirus Coverage By State-Backed English-Language News Sources (Understanding Chinese, Iranian, Russian And Turkish Government Media). University Of Oxford, 1-7.
Centers For Disease Control And Prevention. (2020, April 18). Retrieved June 15, 2020, From Https://Www.Cdc.Gov/Flu/Pandemic-Resources/1918-Pandemics-H1n1.Html.
Cissel, Margaret. (2012). “Media Framing: A Comparative Content Analysis On Mainstream And Alternative News Coverage Of Occupy Wall Street.” The Elon Journal Of Undergraduate Research In Communications, 67-77.
Cinelli, Matteo., Et Al. (2020). The COVID-19 Social Media Infodemic. Cornell University, 1-18.
Coombs, W Timothy. (2014). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, And Responding. London: Sage Publications.
Elías, Carlos., & Catalan-Matamoros, Daniel. (2020). Coronavirus In Spain: Fear Of ‘Official’ Fake News Boosts Whatsapp And Alternative Sources. Journal Of Media And Communication, 462-466.
Gitlin, T. (1980). The Whole World Is Watching: Mass Media In The Making & Unmaking Of The New Left. Berkeley: University Of California Press.
Goffman, Erving (1990).The Presentation Of Self In Everyday Life, Harmonds Worth: Penguin.
Haroon, Omair., & Rizvi, Syed Aun. (2020). COVID-19: Media Coverage And Financial Markets Behavior—A Sectoral Inquiry. Journal Of Behavioral And Experimental Finance, 1-5.
Hui, David., Azhar, Esam., Madani, Tariq., Drosten, Christian & Zumla, Alimuddin. (2020). The Continuing 2019-Ncov Epidemic Threat Of Novel Coronaviruses To Global Health — The Latest 2019 Novel Coronavirus Outbreak In Wuhan, China. Journal Of International Society For Infectious Diseases, 264-266.
Hwang, Peter; Lichtenthal, J. David; "Anatomy Of Organizational Crises”; Institue For The Study Of Business Markets(ISBM) Report 28, The Pensylvania ; 1999; P. 13-15.
Mejova, Yelena., & Kalimeri, Kyriaki. (2020). Advertisers Jump On Coronavirus Bandwagon: Politics, News, And Business. Journal Of Social And Information Networks, 33-45.
Ming, Wai. (2020). Health Communication Through News Media During The Early Stage Of The COVID-19 Outbreak In China: Digital Topic Modeling Approach. Journal Of Medical Internet Research, 27-54.
Nature. (2020, January 1). Retrieved June 15, 2020, From Https://Www.Nature.Com/Articles/D41586-020-00209-Y.
Nielsen, Rasmus Kleis., Fletcher, R., Newman, N., Brennen, J. S., & Howard, P. N. (2020). Navigating The ‘Infodemic’: How People In Six Countries Access And Rate News And Information About Coronavirus. Reuters Institute, 1-32.
Oh Sang, Hwa., Lee, Seo Yoon & Han, Changhyun. (2020). The Effects Of Social Media Use On Preventive Behaviors During Infectious Disease Outbreaks: The Mediating Role Of Self-Relevant Emotions And Public Risk Perception. Journal Of Health Communication, 1-11.
Pieri, Elisa. (2019). Media Framing And The Threat Of Global Pandemics: The Ebola Crisis In UK Media And Policy Response. SAGE, 73-92.
Shimizu, Kazuki. (2019). 2019-Ncov, Fake News, And Racism. The Lancet, 685-686.
Tiripelli, Giuliana., & Reilly, Paul. (2017). News Media And Crisis Management. Casceff, 1-28.
Tuchman, G. (1978). Making News: A Study In The Construction Of Reality. New York: Free Press.
World Health Organization. (2020, April 8). Retrieved June 15, 2020, From Https://Www.Who.Int/Csr/Disease/Swineflu/Laboratory06_08_2010/En/.