نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباطات و تبلیغ گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ وارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده فرهنگ وارتباطات، دانشگاه سوره ، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

هدف این پژوهش شناخت روش‌های اقناع مخاطب در سریال‌های تلویزیونی است. موردمطالعه آن سریال خارجی چرنوبیل است.
در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی سیستماتیک انسِلم اشترا وس، سریال چرنوبیل مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان داد:با توجه به اینکه فیلم و سریال اثر هنری نیز محسوب می‌شود، جذابیت تصویری، فضاسازی قوی، نورپردازی، رنگ محیط، لباس‌های نظامیان که در بهترین شکل ممکن طراحی‌شده، صحنه‌های انفجار، موقعیت‌های مکانی و جزییات دقیق نیروگاه چرنوبیل و جذابیت‌های نوستالژیکی مندرج در اثر، از دیگر عوامل اقناع و جذب تماشاگر در این سریال است.
از دیگر ;کدهای مهم، بهت و وحشت است که کارگردان با استفاده از این تکنیک در صحنه‌های پیاپی با ساخت لحظات پر هرج‌ومرج، مخاطب را بهت‌زده کرده و با بهره از جاذبه احساس کنجکاوی‌اش را برمی‌انگیزد.
نگاه منفی به مقامات شوروی، ایثار و فداکاری همرزمان، عمق فاجعه، شجاعت، ابهام و راز آلودگی، بی‌تجربگی، ایثار و فداکاری، انکار واقعیت و وجود شخصیت‌های بارز منفی در طول فیلم از مقولات برجسته‌ای است که باعث اقناع مخاطب شده است.
درنهایت از بین مقوله‌‌های محوری به 2 دسته مقوله در کدگذاری انتخابی دست‌یافتیم که عبارت‌اند از: ۱- جاذبه متن: شامل جملات طلایی، القای مستقیم،استعاره و تکرار،2-تصویر شامل جاذبه ترس و جاذبه احساس
محتوای ارائه‌شده در فیلم با تکیه‌بر تکنیک القای مستقیم از طریق جملات تأثیرگذار مهم‌ترین عامل در این حوزه است. تأثیر خاص پیام‌ها بر مخاطبان کاملاً مشهود است. سریال بانفوذ در درون گیرنده پیام توانسته به هدف اصلی منبع که پروپاگاندای هالیوود است دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of persuading the audience in TV series

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sirous 1
  • Omid Ali Masoudi 2

1 M.A. of Communication and Publicity, Department of Social Communication, Faculty of Culture and Communication, Soore University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Culture and Communication, Soore University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the methods of persuasion of the audience in TV series. The subject of that study is the foreign series Chernobyl.
the Chernobyl serial has been analyzed using the systematic qualitative content analysis method of Anselm Strauss.
The findings show that, given that movies and TV series are also works of art, visual appeal, strong atmosphere, lighting, ambient color, military uniforms designed in the best possible way, explosion scenes, location and precise details of the Chernobyl power plant and attractions.
Another important code is astonishment and horror, which the director uses this technique in successive scenes by creating chaotic moments, excites the audience, and arouses his curiosity by using gravity.
Negative view of the Soviet authorities, self-sacrifice, the depth of the tragedy, courage, ambiguity, and mystery, inexperience, self-sacrifice, denial of reality, and the presence of prominent negative characters throughout the film are prominent categories that have convinced the audience.
Finally, among the central categories, we obtained 2 categories of categories in the selected coding, which are: 1- Text attraction: including golden sentences, direct induction, metaphor, and repetition, 2- Image including fear attraction and emotional attraction
The content presented in the film, relying on the technique of direct induction through influential sentences, is the most important factor in this field. The influential series within the message receiver has been able to achieve the main goal of the source, which is Hollywood propaganda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audience persuasion
  • Foreign series
  • Qualitative content analysis
  • Chernobyl
  • Image
آذری، غلامرضا (1377). جایگاه تحلیل محتوا در سینما، پایگاه مجلات تخصصی نور،  فارابی.
ابراهیمی‌نژاد، مهران (1395). ارائۀ معیارهای اقناع مخاطب، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور استان تهران، پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی.
اجاق، سیده زهرا؛ و رمضانعلی، امین (1396). «تحلیل محتوای سایت‌های پربازدید ایرانی در حوزۀ سلامت از منظر شیوه‌های اقناع مخاطب در تغییر رفتار مصرف سیگار»، فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین، سال چهارم، شمارۀ 16.
افصحی، علی (1383). فرهنگ اصطلاحات سینمایی، تهران: مؤسسۀ همراه کتاب.
پراتکانیس، آنتونی؛ و آرنسون، الیوت (1379). عصر تبلیغات، استفاده و سوءاستفادۀ روزمره از اقناع، (مترجم: محمدصادق عباسی، کاووس سید امامی)، چاپ هشتم، انتشارات صداوسیما (سروش)، ص 16.
ال بنوا، ویلیام؛ و جی بنوا (1389). پیام‌های اقناعی، (مترجم: مینو نیکو، وازن سرکیسیان) تهران، انتشارات مرکز تحقیقات صداوسیما.
الیاسی، محمدحسین (1388). مبانی نظری و عملی اقناع و متقاعدسازی، فصلنامۀ مطالعات بسیج، سال دوازدهم، شمارۀ 45.
برزگری، سید علیرضا (1397). نقش نورپردازی صحنه در اقناع مخاطبان در تئاتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ایرانداک.
بهرامیان، شفیع (1392). شیوه‌های اقناع و تبلیغ، جزوۀ درسی.
حسنلو، محمدرضا (1395). میزان انطباق عملکرد شبکۀ خبر با معیارهای اعتمادسازی از دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان، دانشگاه صداوسیما، ایرانداک.
خاشعی، رضا (1397). نقش رسانه‌ها در انتخاب سبک‌های زندگی سلامت‌محور، مجلۀ پژوهش‌های ارتباطی، شمارۀ 94.
ساروخانی، باقر (1383). اقناع: غایت ارتباطات، مطالعات جامعه‌شناختی، شمارۀ 23.
حکیم آرا، محمدعلی (1384). ارتباط متقاعدگرانه و تبلیغ، تهران: انتشارات سمت.
دادگران، سیدمحمد (1380). متقاعدسازی و شیوه­های تأثیرگذاری بر افکار عمومی، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، پیاپی 26، ص 189.
رشیدپور، ابراهیم (۱۳۵۴). آیینه‌های جیبی آقای مک لوهان، تهران: رادیوتلویزیون ملی ایران.
سکاران، اوما (9319). روش‌های تحقیق در مدیریت، (مترجم: محمود صائبی، مسعود شیرازی)، تهران: انتشارات مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
سورین، ورنرجی؛ و جیمز دبلیو تانکارد (1388). نظریه‌های ارتباطات، (مترجم: علیرضا دهقان)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کریپندورف، کلوس (1383). تحلیل محتوا: مبانى روش‌شناسی، (مترجم: هوشنگ نایبى)، تهران: نشر نى، ص ۲۰.
کیوی، ریمون (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات توتیا.
لطفی پی، زهره (1379). بررسی نقش برنامۀ تلویزیونی؛ نگاهی به مطبوعات و اقناع مخاطبان، ایرانداک.
متولی، کاظم (1384). افکار عمومی و شیوه‌های اقناع، چاپ اول، تهران: انتشارات بهجت.
مسعودی، امیدعلی (1390). انواع جاذبه‌ها در اقناع مخاطب، جزوۀ درسی.
نیکزاد، محمود (1384).  روان­شناسی اجتماعی، تهران: کیهان.
ویمر، راجر؛ و دی جوزف، دومینیک (1390). تحقیق در رسانه‌های جمعی، (مترجم: کاووس سید امامی)، تهران: انتشارات سروش.
یوسفی، ولی (1396). بررسی تطبیقی شبکه­های ماهواره­ایNRT  و Rudow در جذب و اقناع مخاطبان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدۀ علوم ارتباطات و مطالعات رسانه.
 
سایت‌ها
حاج‌محمدی، رضا (1398). نقد سریال چرنوبیل، در:
ویکی‌پدیا (1399). چرنوبیل (مینی سریال) در:
- Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: an Introducrionto its Methodology, London: Sage.
Foulger,David (2003),”New Media design and consulting” , Evolutionary Media Web Site , Last updated June 10. Retrieved from:
http://www.evolutionarymedia.com/content/cgibin/wiki.cgi?New mediaDesignandconsulting,bviewtemplate.html.