نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 گروه رادیو، دانشکده رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما ، تهران، ایران

10.22085/javm.2021.296350.1798

چکیده

نیاز به اطلاع‌رسانی، آموزش و بسیج مردم در جهت مقابله با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی از ضروریات جوامع امروز است که انتظار می‌رود رسانه‌ها پاسخگوی آن باشند. در عصر کنونی با پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی، شاهد هم‌افزایی رسانه‌ها با یکدیگر هستیم و این امر در شرایط بحران می‌تواند فرصت خوبی برای رسانه‌ای همچون رادیو باشد که با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، پویش‌های همگانی را به‌عنوان راهکار بحران‌ها به‌کارگیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته‌است و جامعه مورد بررسی برنامه‌های تولید شده در رادیو سلامت و مصاحبه‌ با تهیه‌کننده‌های رادیو می‌باشد.تعداد 10 برنامه رادیو سلامت و 10 تهیه کننده در حوزه‌ی برنامه‌سازی پاندمی کرونا با محوریت پویش‌های اجتماعی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری نظری استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده از ساختارهای کوتاه و خلاقانه‌ی برنامه‌سازی رادیو و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌های اجتماعی به‌منظور بالا بردن تعامل و مشارکت مخاطبان از جمله مهم‌ترین نکاتی است که برای برنامه‌سازان رادیویی در چنین شرایطی ضروری است. از این یافته‌ها به این نتیجه می‌رسیم بستر فضای مجازی نقش بسزایی در شکل‌گیری، تداوم و اقبال پویش‌های اجتماعی به خصوص در زمان بروز بحران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of Establishing and Continuing Social participation in Producing Radio Programs Using of New Media (A Case Study of Corona Pandemic COVID-19)

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Lotfi 1
  • Mohammad achgari 2
  • zahra safaeyan 2

1 I do not have

2 Department of Radio, Faculty of Radio and Television, Radio and Television University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The need to inform and educate and invite people to participate in dealing with natural and unnatural crises is The need to inform, educate and mobilize the people to deal with natural and unnatural crises is one of the necessities of today's societies that the media is expected to respond to. With the advancement of technology and the change of human lifestyle, we are witnessing the increase of media together, and this in times of crisis can be a good opportunity for media such as radio to use the capacity of cyberspace to use public dynamics as a solution to crises. The present research has been done using qualitative content analysis method and the study population is the programs produced in Radio Salamat and interviews with radio producers. 10 programs from Radio Salamat and 10 producers in the field of Corona pandemic programming with the focus on social dynamics were selected by purposive sampling method and theoretical coding was used in data analysis. Findings indicate that the use of short and creative structures of radio programming and maximum use of social media capacities to increase audience engagement and participation are among the most important points that are necessary for radio programmers in such situations. From these findings, we conclude that the context of cyberspace has a significant role in the formation, continuity and success of social dynamics, especially in times of crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social participation
  • Radio
  • New Media
  • COVID-19