نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه گرافیک و انیمیشن، دانشکده هنرهای دیجیتال، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

چکیده

برنامه‌‌های عروسکی گونۀ پرمخاطبی از برنامه‌‌های تلویزیونی هستند. از این برنامه‌‌ها شخصیت‌‌های عروسکی محبوبی ایجاد شده‌‌اند که در ذهن بینندگان باقی مانده‌‌اند و مخاطبان بسیاری از طیف کودک و بزرگسال به برخی از این عروسک‌ها علاقه‌‌مند شده‌‌اند. از این جمله می‌‌توان عروسک‌های کلاه‌‌قرمزی و جناب‌‌خان را نام برد. چگونگی ایجاد این محبوبیت و عوامل مؤثر بر آن، سؤالی است که بر اساس آن، پژوهش حاضر شکل گرفته است. هدف از این پژوهش آن است که ضمن بررسی عوامل مختلف ایجاد محبوبیت برای عروسک‌های تلویزیونی در بین مردم و بینندگان، میزان و اولویت‌‌بندی این عوامل در نگاه مخاطبان مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش شامل دو مرحله است. اول، پیمایش جهت نظرسنجی از مخاطبان درباره علل جذابیت عروسک‌ها و سپس مصاحبۀ نیمه ‌‌ساختاریافته با افراد خبره و متخصص در این زمینه، در راستای بررسی علل و انگیزه‌‌های موجود در نظرات مردمی. لذا در ابتدا برای رسیدن به اهداف موردنظر، با توجه به میزان تداوم در تولید، پخش و ارتباط با مخاطبان در سال‌‌های اخیر، دو عروسک کلاه‌‌قرمزی و جناب‌‌خان به‌عنوان نمونۀ موردمطالعۀ این پژوهش انتخاب شدند. داده‌‌های به‌‌دست‌‌آمده نشان می‌‌دهند که عوامل متعددی از ویژگی‌‌های فنی و هنری تا گروه تولید و شرایط پخش بر محبوبیت عروسک تلویزیونی اثرگذار می‌‌باشند اما این‌‌گونه برداشت می‌‌شود که اکثر مردم محتوای برنامه عروسکی را نسبت به شکل و شمایل عروسک در اولویت قرار داده‌‌اند و همچنین می‌‌توان گفت که آنچه مردم می‌‌شنوند از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. درنتیجه، این اهمیت قابل‌توجه که مردم برای صداپیشه و قصۀ مرتبط باشخصیت عروسکی قائل هستند می‌‌تواند برای سازندگان برنامه‌های تلویزیونی نقشۀ راهی باشد تا بتوانند در جذب مخاطب توفیق بیشتری حاصل نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the Influencing Factors on the Popularity of TV Puppet’s (Case Study of Kolah-Ghermezi & Jenab-Khan)

نویسندگان [English]

  • Shoeib Hosseini Moghaddam 1
  • Mohammad Reza Ahmadzadeh 2

1 , Assistant Professor, Department of Graphic and Animation, Faculty of Digital Arts, IRIB University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

2 M.A. in Television Production, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Puppet shows are considered a popular type of TV programs. From these shows, popular puppet characters have been created which have been stuck in the minds of the viewers and many audiences from kids to adults got interested in some of these puppets. From them, Kolah-Ghermezi and Jenab-Khan can be named. The present research has shaped around the question of the quality of creation of such popularity and the effective factors on it. The goal of this research is to analyze various factors leading to the popularity of TV puppets among people and the viewers and to explore the rate and priority of such factors in the eyes of the audience. The method for this research includes two stages. The first, studying the opinions of the audience about the reasons for the attractiveness of the puppets, and then semi-structured interview with experts in this area about the relevant reasons and motivations existing among people’s opinions. Therefore, in order to obtain the targeted goals, at first, two puppets of ‘Kolah-Ghermezi’ and ‘Jenab-Khan’ were selected as case studies of the research according to their production rate, broadcasting, and relationship with the audience. The resulted findings suggest that numerous factors influence the popularity of TV puppets; from technical and artistic features to the production team and broadcasting conditions, but it is interpreted as if most people have prioritized the content of the puppet show over the appearance of the puppet and it can also be said that what people hear has more special significance. As a result, the significant importance people give to the voice actor and the story related to the puppet character can be a road map for the producers of TV programs to succeed more in attracting the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV Production
  • TV Puppets
  • Kolah-Ghermezi
  • Jenab-Khan
باتلر، جرمی جی (1388). تلویزیون، کاربرد و شیوه‌‌های نقد. ترجمۀ مهدی رحیمیان. تهران. دانشگاه صداوسیما.
برد، بیل (1381). هنر عروسکی. ترجمۀ جواد ذوالفقاری. تهران. جهاد دانشگاهی.
تیلیس، استیو (1393). زیباشناسی عروسک. ترجمۀ پوپک عظیم‌‌پور. تهران. قطره.
لطفی، غلامحسین (1396). تئاتر تلویزیونی در ایران. تهران: سروش.
Batchelder, Majrjorie H. (1947). Rod-Puppets and the Human Theatre. Columbos: Ohio State University press.
Obraztsove, Sergei (1950). My Profession. Trans. Ralph Parker and Valentina Scott. Moscow: Foreign Language Publishing House