نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صداوسیمای مرکز قزوین - سردبیر خبر تلویزیون

2 Tehran university

3 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه صداوسیما

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی و کشف گفتمان یا گفتمان‌های شکل‌گرفته پیرامون کودتای 28مرداد در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در گزارش‌های «ویژه شصتمین سالگرد کودتای 28مرداد» است. به همین منظور از نظریه‌های گفتمان و دیپلماسی رسانه‌ای استفاده‌شده است. روش بکار گرفته‌شده در پژوهش حاضر تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان‌کاوی ون‌دایک است. متن موردمطالعه این پژوهش، 7 گزارش است که پس از بررسی، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و مورد گفتمان‌کاوی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متون تمام گزارش‌ها از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح‌شده در متن، قطب‌بندی، استنادها، پیش‌فرض‌ها، دلالت‌های ضمنی، مؤلفه‌های اجماع و توافق و گزاره‌های اساسی شباهت‌های بسیاری دارند. براساس یافته‌های تحقیق، اصلی‌ترین چهارچوب در دستور کار قرارگرفته در این گزارش‌ها و مستند در خصوص کودتای 28مرداد «چهارچوب دیپلماسی رسانه‌ای غرب» بوده است که گفتمان‌های مشترکی چون تقویت و برجسته کردن گفتمان «ملی-لبیرال»، گفتمان «ابرقدرتی آمریکا»، تاکید بر گفتمان «امپراطوری بریتانیا»، گفتمان «صلح‌طلبی»، گفتمان «اعتدال»، تضعیف گفتمان «استعمارستیزی» تضعیف گفتمان «اسلام‌ سیاسی»، تخریب گفتمان «مارکسیسم» و رد گفتمان «مقاومت» با توجه به مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی چهارچوب مورداشاره در هر گزارش برجسته شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis special programs of 60th anniversary of Coup of 19 August 1953 on BBC Persian TV

نویسندگان [English]

  • amin farokhi Haghighat 1
  • Amin Tayeb Taher 2
  • mohamadail Hormozizadeh 3

1 Qazvin irib - TV News Editor

2 Social science faculty / Communication department

3 Faculty member of the Communication Department of the IRIBU

چکیده [English]

The present study aims at investigating the discourse(s) shaped around the 19 August Coup 1953 BBC Persian TV “60th anniversary 19 August Coup 1953”. To This end, theories such as Media Representation, Political Economy of the Media, Framing, Image Making, Discourse and Ideology, and Media diplomacy were used. The methodology adopted in this study is discourse analysis using Van Dijk’s approach of discourse analysis. The material of the study also includes 7 reports. It should also be noted that the sample population was collected in a purposive manner. The Findings show that the total reports were similar to each other based on lexical style, persons and identities presented in the texts, Polarization, citations, presuppositions, inculcations, consensuses, elements, and fundamental implications prepositions. Based on the findings of the study, the main framework adopted within reports is “the political framework of western Media Diplomacy” in which common discourses such as strengthening the "national-liberal" discourse, the "American superpower" discourse. The "British Empire" discourse, the "peace-seeking" discourse, the "moderation" discourse, the weakening of the "anti-colonial" discourse, the weakening of the "political Islam" discourse, the destruction of the "Marxism" discourse and the rejection of the "resistance" discourse, With regard to the basis of epistemological framework are being referred to each report have been highlighted. Each of these reports has presented its images based on the structured discourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coup of 19 August 1953
  • News media diplomacy
  • BBC Persian TV
  • Critical Discourse Analysis
  • Discourse