نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، گروه علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی راهکارهای تقویت نقش‌آفرینی تلویزیون در پیشگیری از وقوع جرم در شهر بندرعباس و برای پاسخ به این سؤال انجام‌شده است که چگونه تلویزیون می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرائم در این شهر اثرگذار باشند. برای پاسخ به این سؤال از روش دلفی در دو مرحله برای گردآوری و تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات استفاده شد. تعداد 42 نفر از صاحبنظران در رشته‌های حقوق، جامعه‌شناسی و علوم ارتباطات اجتماعی استان هرمزگان که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند پانل دلفی را تشکیل دادند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، صاحبنظران درحالی‌که که مشکلات «اقتصادی و معیشتی»، «فقر فرهنگی و اجتماعی» و «قرار گرفتن بندرعباس در مسیر ترانزیت کالاهای قاچاق و مشروبات الکلی» را مهم‌ترین دلایل بروز رفتارهای مجرمانه در شهر بندرعباس ارزیابی کردند، «بالا بردن کیفیت برنامه‌ها برای کاهش تمایل مردم به استفاده از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای»، «آگاهی‌بخشی درباره قوانین به‌منظور ارتقای سطح معلومات حقوقی مردم» و «تولید پویانمایی‌های آموزنده اجتماعی و اخلاقی برای کودکان و نوجوانان» را مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم خشن در بندرعباس با استفاده از رسانه تلویزیون دانستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Television in Preventing from Committing Crime (Case Study of Bandar-e Abbas)

نویسندگان [English]

  • Hasan Golbakhshi 1
  • Mahdokht Boroujerdi Alavi 2
  • Majid Sa’adati 3

1 M.A. in Communication, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

2 Associate Professor, Department of Public Relations, Faculty of Communication, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. in Communication, Department of Humanities, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research has been conducted to identify the ways to reinforce the role of Television to prevent from committing the crime in Bandar-e Abbas and answer this question: how television can be effective in preventing from committing the crime in the city. To answer that, Delphi method was applied in two stages to collect and analyze the data. The Delphi panel consisted of 42 experts in Law, Sociology, and Communication from Hormozgan province who were selected through purposive sampling. According to the findings, while the experts evaluated ‘economic and living problems’, ‘socio-cultural poverty’ and ‘staying of Bandar-e Abbas on the transitway of the smuggled goods and alcoholic drinks’ as the most important reasons for the occurrence of criminal behaviors in Bandar-e Abbas, based on them, ‘improving the quality of the programs to decrease the people’s tendency to use satellite programs’ ‘informing about the rules and regulations to increase the legal information of people’ and ‘producing social and ethical informative animations for children and teenagers’ were the most important solutions to prevent from violent crimes in Bandar-e Abbas using Television.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media
  • Television
  • Prevention
  • Crime
  • Bandar-e Abbas
  • Delphi Method
 بیابانی، غلامحسین(1393).«نقش رسانه در تحریک جرم»، فصلنامه کارآگاه، شماره 6: 28-21.
 خسروشاهی، قدرت الله(1386). پیشگیری از جرم در آموزه‌های قرآن،رساله دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی،تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
 دادگران، سید محمد(1381). درآمدی بر مبانی ارتباطات اجتماعی، تهران: انتشارات فیروزه.
 ساروخانی، باقر(1373). جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.
 سلیمی، علی و محمد داوری(1385). جامعه‌شناسی کجروی، چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 صلاحی، جاوید(1388). بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ ششم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 فرجی‌ها، محمد(1388). کاربرد یافته‌های جامعه‌شناسی در الگوهای پیشگیری، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزش ناجا، اداره کل منابع و متون درسی.
 فرهنگی، علی‌اکبر؛ علی‌نقی مشایخی، سیروس علی دوستی، منصور مؤمنی(1384). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی، نشریه مدرس علوم انسانی، شماره 42:  
 قربانیان، حسین؛ مجید هراتیان نژادی(1390). «نقش نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه حقوقی کانون، شماره 116: 201 ـ 189.
 گراهام، جان(1389). استراتژی پیشگیری از جرم در اروپا و امریکای شمالی، ترجمه حمید هاشم بیگی، انتشارات مؤسسه پیشگیری از جرم هلسینکی وابسته به سازمان ملل متحد، هلسینکی فنلاند،1990.
 گسن، ریموند(1370). جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران: انتشارات مروارید.
 معتمدنژاد،کاظم(1385). وسایل ارتباط‌جمعی، جلد1، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 مهرداد، هرمز(1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌جمعی، تهران: مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی فاران. 
 نجفی ابرندآبادی، علی حسین(1379). «پیشگیری از بزهکاری پلیس محلی»، فصلنامه امنیت، شماره19و20.
 
Gerbner, George & et al, cultivation Theory, Cultural indicators Project. ret
http// nimbus.Temple.edu/gerbner/cihtml. 1994.