نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22085/javm.2019.183002.1284

چکیده

پیش‌ساختارهای فلسفی منازعه مونتاژ ـ میزانسن و رهیافت‌های پارادایم کلاسیکچکیده

نظریه «مونتاژ» در فیلم، برساخته‌ی شکل‌گرایی است و نظریه «میزانسن» برخاسته از نگره مولف و دیدگاه واقع‌گرایی. به نظر می‌رسد که پیش ساختارهای فلسفی دو نظریه که یکی بر اصالت کل و ساختارگرایی استوار است و دیگری بر اصالت جزء و پدیدارشناسی، از ریشه‌ای عمیق در یک منازعه تاریخی- فلسفیِ دوران کلاسیک برخوردارند.

در دیدگاه مونتاژ، سینما بواسطه «تدوینِ» اجزاء به یک کلیت معنادار می‌رسد و در دیدگاه میزانسن «نما» یعنی جزء، خود هم افاده معنا می‌کند و هم واقعیت را پدیدارشناسی می‌نماید.

ردپایِ این تعارض در نظریه‌های معاصر در مقولات نشانه‌شناسی و معناشناسی و زبان‌شناسی گم شده است. مدعای این نوشتار بر آن است که امکان تقریب نظریه میزانسن و مونتاژ با پژوهش دقیق در آراء طرفین منازعه در لابلای اعترافات ناخودآگاه به‌رغم تحفظ پارادایم فلسفه سنتی و کلاسیک، امکان‌پذیر و هم‌وار است. روش تحقیق در این نوشتار برمبنای پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیلی ـ توصیفی است.

واژگان کلیدی:

میزانسن، مونتاژ، نما، ساختارگرایی، پدیدارشناسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pilosophical Preconstructions of the Mese-en-scene _ Montage Conflict and Classical Paradigm Approaches

چکیده [English]

Pilosophical Preconstructions of the Mese-en-scene _ Montage Conflict and Classical Paradigm ApproachesAbstract:

The theory of montage in the film is based on formalism, and the theory of miseñscene derives from the author's Hb view and of realism. It seems that the -philosophical pre- structures of two theories, one based on holism and structuralism, and the other on particularism and phenomenology, have deep roots in a classical historical philosophical conflict. In the view of the montage , cinema, through the assembly of components, it becomes meaningful wholeness, and in the view of the miseñscene the shot (plan) alone makes sense and also Phenomenonize reality.

The traces of this conflict are lost in contemporary theories in the fields of semiotics, semantics and linguistics.

The claim for this paper is that the approximation of the miseñscene and montage theories, Despite the preservation of the paradigms of traditional and classical philosophy, by searching the lane of the parties to the dispute are possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mese-en-scene
  • Montage
  • Shot
  • Structuralism
  • Phenomenology