نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه گرافیک و انیمیشن، دانشکدۀ هنرهای دیجیتال، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول).

چکیده

انیمیشن از مهم‌ترین قالب‌های برنامه­ سازی تلویزیونی ایران است. گروه­ های سنتی متنوعی- بویژه کودکان و نوجوانان- به‌تماشای برنامه‌های شبکه‌های مختلفی چون پویا و امید می‌نشینند. در رقابت سخت بین شبکه­ های تلویزیونی صداوسیما و شبکه‌ها­ی خارجی و رسانه‌های مختلف، انیمیشن‌هایی موفق می‌شوند که مخاطب خود را بهتر شناخته و تولیدات مفهومی خود را براساس نظرات آنها پایه‌ریزی کنند. هدف این پژوهش، سنجش نگرش کودکان ایرانی پیرامون ظاهر بصری شخصیت‌ها در انیمیشن تلویزیونی است. بر همین اساس، مؤلف با استناد به پاسخ پرسش‌نامه‌هایی که به مخاطبان کودک در سراسر ایران ارائه شد، این پژوهش را انجام داده است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کودکان پسر و دختر 6 تا 11 سال (مقطع ابتدایی سال­های اول و دوم) در کشور بود. پرسش‌نامه‌ها نیز بر سنجش میزان علاقه‌مندی کودکان شاخص­هایی مانند رنگ، لباس، مو، چشم و دیگر شاخص ­هایی از این قبیل متمرکز بود. کودکانی با تفاوت‌های فرهنگی- اجتماعی از پنج ناحیه کشور (ساری، مشهد، زاهدان، بندرعباس، یزد، سنندج و تبریز) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با گردآوری پرسش‌نامه‌های حضوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌صورت توصیفی، این پژوهش از بین 1393 نفر فراوانی بین دختر و پسر به انجام رسید. علاقه‌مندی بیشتر کودکان ایرانی به رنگ‌های گرم، فضای بومی و سنتی، خطوط منحنی، منظم، اشکال پرداخت‌شده، اندام متوسط، قدبلند، ابروهای ناپیوسته، موهای روشن، چشم روشن شخصیت ­ها بود این ویژگی ها، شاخص ­هایی هستند که می‌توانند برای خلق برنامه­ های تلویزیونی، موردتوجه هنرمندان انیمیشن قرار گیرند تا براساس سلیقۀ مخاطبان، آثاری جذاب تولید کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indices of Visual Characterization in Television Animations from Children’s Perspective

نویسنده [English]

 • Hasan Zaryabi

Instructor, Department of Graphic Design and Animation, Faculty of Digital Arts, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

چکیده [English]

 
Animation is one of the most important forms of TV program production in Iran. Various traditional groups, specially children and adolescents, watch programs on various channels such as Pooya and Omid and are looking for their tastes. In the fierce competition between IRIB channels, and foreign channels and other different media, those animations succeed that know their audience better and base their conceptual productions on their opinions. This study was conducted to assess the attitudes of Iranian children about the visual appearance of characters in television animation. Accordingly, the author conducted this research by referring to responses to questionnaires distributed among children all over Iran. The statistical population of the study included boys and girls aged six to 11 years (first and second grade in elementary school). The questionnaires were also focused on measuring the interest rate of the children in items such as color, clothing, hair, eyes and the like. Children with socio-cultural differences from five regions of the country (cities of Sari, Mashhad, Zahedan, Bandar-e Abbas, Yazd, Sanandaj and Tabriz) were selected by multi-stage random sampling and by collecting the in-person questionnaires and descriptive analysis of the data, the research ended with 1393 boys and girls. Most Iranian children were interested in warm colors, local and traditional atmosphere, curved lines, polished shapes, medium limbs, tall height, discontinuous eyebrows, light hair, and bright eyes. These features can be considered by animation artists to create television programs to produce attractive works based on the audience’s taste.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TV Animation
 • Visual Index
 • Characterization
 • Localization
 • Children Audience
 • اگری، لاجوس (1392). فن نمایشنامه‌نویسی، (مترجم: مهدی فروغ)، تهران: انتشارات نگاه.

  ایتن، یوهانس (1393). رنگ ایتن، (مترجم: عربعلی شروه)، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات یساولی.

  بریس، گوت (1385). همذات‌پنداری و احساسات در سینمای روایی، (مترجم: بابک تبرایی)، نشریۀ فارابی، شمارۀ 61، صص 31-48.

  خطایی، سوسن (1386). نمای نزدیک: آشنایی با عناصر شخصیت‌پردازی در سینمای انیمیشن: طراحی شخصیت در انیمیشن، نشریۀ نقد سینما، شمارۀ 51، صص 8-9.

  داندیس، ا. دونیس (1398). مبادی سواد بصری، (مترجم: مسعود سپهر)، تهران: انتشارات سروش.

  رانکین‌پور، هنری (۱۳۸۲). ترکیب‌بندی در نقاشی، (مترجم: فرهاد گشایش)، تهران: انتشارات لوتس.

  سپهر، احسان (1390). اصول طراحی شخصیت، تهران: انتشارات فرهنگسرای میر دشتی.

  فردریکسون، باربابارا؛ و دیگران (۱۳۹6). زمینۀ روانشناسی اتکینسون و هیلگارد، (مترجم: محمود ساعتچی و دیگران)، تهران: انتشارات گپ.

  کالینگفورد، سدریک (1380). کودکان و تلویزیون، (مترجم: وازگن سرکیسیان)، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.

  لوشر، ماکس (1395). روان‌شناسی رنگ‌ها، (مترجم: ویدا ابی‌زاده)، تهران: انتشارات درسا.

  مک آلر، جیل؛ و گونتر، باری (1380). کودک و تلویزیون، (مترجم: نصرت فتی)، تهران: انتشارات سروش.

  منصور، محمد؛ دادستان، پریرخ (1391). دیدگاه پیاژه در گسترۀ تحول روانی: مراحل فرایندهای شناختی، آزمون‌های تشخیص عملیاتی از کودکی تا بزرگسالی، تهران: انتشارات بعثت.

  میرصادقی، جمال (1388). عناصر داستان، تهران: انتشارات سخن.

  ویلبر، شرام؛ لایل، جک؛ و بی پارکر، ادوین (1377). تلویزیون در زندگی کودکان، (مترجم: محمود حقیقت کاشانی)، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما.

  هوفمن، آرمین (1397). مبانی هنرهای تجسمی، (مترجم: مهرنوش ارشدی)، تهران: انتشارات آبان.

   

  • Hoffman, Michael (1966).Essentials of the theory of fiction. Patrick D. Murphy (2 • ed). Duke university press.
  • Thomas, Frank & Johnston , Ollie (1995) Disney Animation: The Illusion of Life, Disney Editions; Illustrated edition
  • Wright, J.C., Huston, S.C., Ross, R.P., Calvert, S.L., Rollandeli, D., Weeks, L. A. Raessi, P., & Potts, R. (1984). Pace and continuity of television programs: Effects on children’s attention and comprehension. Developmental Psychology, 20.