نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیش از اختراع سینما و تلویزیون تنها راه آگاهی مردم از تاریخ، گوش دادن به روایات شفاهی یا خواندن متون مکتوب تاریخی بود- خواندن نوشته نیز به سواد نیاز داشت. اما این دو رسانه، امکان دیگری با خود آوردند: تماشای تصاویر متحرکی که به‌مثابه «بازنمایی زنده تاریخ»یا روایت تصویری زندگی گذشته بود. تاریخ‌نگاران در نیمه دوم قرن بیستم سرانجام پذیرفتند که محتوای تصاویر فیلم مستند، ارزش‌های اطلاعاتی معتبری برای استخراج حقایق تاریخی و تبیین و تفسیر رویدادها، دوره‌ها و شخصیت‌های تاریخی دارند. گروهی از مورخان پست‌مدرنیست در چند دهه اخیر، فیلم مستند را – به‌ویژه «مستند گردآوری» از مواد آرشیو فیلم – به‌مثابه شیوه‌ای از تاریخ‌نگاری به رسمیت شناختند و آن را «تاریخ‌نگاری تصویری» نامیدند. این در حالی بود که از اواخر دوره سینمای صامت، سنت تولید این نوع مستند شکل گرفته بود و «شورای بین‌‌المللی آرشیوها» نیز به سال 1972 طی بیانیه‌ای، مواد فیلم را به‌عنوان سند عملاً به رسمیت شناخته بود.«فیلم گردآوری» فیلمی است که با تدوین فیلم‌های قبلاً ساخته (فیلمبرداری) شده – معمولاً با استفاده از نماهای موجود در آرشیو فیلم - تولید می‌شود. چنانچه این نماها مواد مستند باشند، آن فیلم را «مستند گردآوری» خوانند. این مقاله با به‌کارگیری روش تحقیق کتابخانه و اسنادی، ضمن معرفی گونه فیلم «مستند گردآوری» و دسته‌بندی زیرگونه‌های آن، تاریخ، روش‌های تولید و ویژگی‌های ساختاری آن را معلوم می‌کند و طی معرفی آثار شاخص تلویزیونی و سینمایی ایرانی و خارجی این‌‌‌‌گونه،‌ مهارت‌های لازم را برای تولید آن برمی‌شمارد. مقاله در انتها به این نتیجه می‌رسد:
*در تاریخ تولیدات سینمایی و تلویزیونی مستند، تاکنون دو شیوه کلی از «تاریخ‌نگاری تصویری» تجربه شده است:
1. بازسازی نمایشی تاریخ (درام مستند)
2. بازنمایی مستقیم اسناد تصویری و شواهد تاریخی (مستند گردآوری از مواد آرشیو فیلم و عکس).
*مستند گردآوری یکی از کم‌هزینه‌ترین روش‌های مستندسازی برای تصویر کردن موضوعات تاریخی قرن گذشته و قرن جاری است.امروزه کانال‌های اختصاصی «تاریخ» عمدتاً به این شیوه مستندسازی متکی‌اند، که این شیوه نیز خود به پشتوانه‌ای از یک آرشیو غنی، سازمان‌یافته و مدرن متکی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Visual Historiography: Discourse of Documentary "Compilation Film" Production

نویسنده [English]

  • Ahmad zabeti Jahromi

چکیده [English]

Before the invention of film and television, there was not any way for people, except listening to oral narratives of history or studying the written texts to understand history. But film and television brought new achievements for people: watching moving pictures as( live representation of history).
Finally, after second World War, a group of historians recognized the documentary film footages for their investigations, explanations, and interpretations of historical facts. The post-modernist historians recognized compilation documentary films as a new method for «visualhistoriography» while the tradition of compilation documentary film production had begun in the last years of silent films era and the international council of archives (ICA) had recognized the documentary film footage as an authentic document for historical researchers in Moscow congress in 1972.But what is the definition of compilation film? Film assembled in the editing room, from pre-existing/archival film footages. Most compilation films are classified as documentaries since they drive their material from nonfiction sources. The main source for the compilation film has newsreel which by 1910 was being issued regularly in several European countries and in the United . The States of America. This article through introducing and categorizing all types of compilation (documentary) films by using a library and documental researchers methods,also explains the history, methods of production and structural characteristics of this type of documentary. Besides, the article introduces and analyzes a group of Iranian and Western TV productions in all sub-genres of compilation documentary film, and finally, comes to these conclusions:
There are two basic methods in documentary filmmaking for «visual historiography»:
1.Recreation/reconstruction of history by re-enactment method(historical docudrama)
2. Direct representation of visual documents by using documentary photographs and archival film footages. In a condition of establishing a rich, well-organized and modern film archive, as supporter and source of material for compilation film production, this type of documentary filmmaking is one of the low-cost productions for making historical films, for representing periods,events and historical figures through the last and current century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Documentary
  • Typology of Documentary
  • Compilation Film
  • Film Archive
  • Visual Historiography
- وارد، پل (1391). مستند، حواشی واقعیت. ترجمه حمیدرضا احمدی لاری. تهران: نشر ساقی.
- همپ، باری(1382). ساختن فیلم مستند. ترجمه جمال آل احمد. تهران: نشر ساقی.
-Aitken Ian (2006): Encyclopedia of Documentary Film, Routledge,New York.
- Burke,Peter (2001): Eyewitnessing: The Use of Images as Historical Evidence, Reaction books Pub. London.
- Chalaby, Jean K.(2009): Transitional Television in Europe, I.B.Tauris Pub. New York
- Leyda, Jay (1964): Films Beget Films:A study of The Compilation Film, Hill and Wang, N.Y
- Nichols, Bill(1994):Blurred Boundaries, Bloomington and  ndianapolis, Indiana University Press,USA
- Rosenston, Robert (1995): Visions of The Past: The Challenge of Film to our Idea of History,Cambridge MA: Harvard University press
- Rosenthal,Allen(ed)(1988): New Challenges  for  Documentary,Berkeley of lifornia University press.
- Wees,William (1993): Recycled Images:The Art and Politics of Found Footage Film,Pub. Anthology Film Archives