تاریخ نگاری تصویری: گفتمان «فیلم گردآوری» از مواد مستند آرشیوی

احمد ضابطی جهرمی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38549

چکیده
  پیش از اختراع سینما و تلویزیون تنها راه آگاهی مردم از تاریخ، گوش دادن به روایات شفاهی یا خواندن متون مکتوب تاریخی بود- خواندن نوشته نیز به سواد نیاز داشت. اما این دو رسانه، امکان دیگری با خود آوردند: تماشای تصاویر متحرکی که به‌مثابه «بازنمایی زنده تاریخ»یا روایت تصویری زندگی گذشته بود. تاریخ‌نگاران در نیمه دوم قرن بیستم سرانجام ...  بیشتر

راهبردهای مستند ساز در رویارویی با واقعیت ( مستند بسته، مستند یاز)

ابوالحسن قاسمی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38550

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی شیوه‌های گوناگون مستند و راهبردهای مداخله، بیان و مصور ساختن واقعیت و راه‌های به کار گرفته شده از سوی مستندساز با استفاده از روش اسنادی- توصیفی می‌پردازد. ارائه چارچوبی نظری برای شناخت تفاوت‌ها میان مستندهای تلویزیونی، نحوه مداخله مستندساز، تفسیر او از دنیای پیرامون و سرانجام راهبردهای اتخاذ شده از سوی مستندساز ...  بیشتر

جایگاه و ساختار متون روایتی(نمایشی) در تلویزیون

علی رجب زاده طهماسبی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 59-89

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38551

چکیده
  آسیب‌شناسی گونه‌های نوشتاری انواع متون مکتوب در تلویزیون ایران نشان می‌دهد، به‌طور روزافزون سازندگان برنامه‌های مختلف تلویزیونی، ساختارهای اصولی نوشتن را زیرپا می‌گذارند و خواسته یا ناخواسته، کیفیت برنامه‌های تلویزیونی را تنزل می‌دهند و ظرفیت تأثیرگذاری فرهنگی و هنری برنامه‌های تلویزیونی را کمتر می‌کنند. به نظر می‌رسد ...  بیشتر

ماده، فرآیند و دامنه مونتاژ در نظر شکل گرایان

مرتضی حسینی گلکار؛ سیدمحسن هاشمی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 91-115

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38552

چکیده
  در میان شکل‌گرایان دو دیدگاه متفاوت نسبت به مونتاژ فیلم وجود دارد: دیدگاه نخست، مونتاژ را فرآیند پیوند تصاویر عنصری (نامعین و فاقد استقلال) توصیف می‌کند و دیدگاه دیگر مونتاژ را برخورد دیالکتیک میان تصاویری سلولی (دارای ساختار) می‌داند. پژوهش‌حاضر، ضمن بررسی این دو دیدگاه، تلاش می‌کند تا از طریق بررسی وجوه اختلاف و مطالعه‌ فصول ...  بیشتر

بررسی هویت سازی از طریق بررسی جایگاه خواننده بر مخاطب

امیرحسن ندایی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 117-148

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38553

چکیده
    موسیقی‌تصویر  MusicVideo، قالبی نسبتاً جدید و بسیار تأثیرگذار در برنامه‌سازی و تلویزیونی‌ترین شکل استفاده از موسیقی است. موسیقی‌تصویر به‌عنوان شکلی جذاب، اکنون در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی غرب جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. این پدیده، ابزار جدیدی برای گسترش امکانات بیانی در فرم‌های پیشرو فیلم‌سازی و هنرهای ...  بیشتر

بازنمایی هویت جنسی مردانه در مجموعه تلویزیونی ستایش

مهرزاد بهمنی؛ فرزان سجودی

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38554

چکیده
  هویت‌جنسیتی به‌عنوان یکی از وجوه مهم هویت انسان از مفاهیمی است که همواره محملی برای نظریه‌پردازی و واکاوی‌های علمی و پژوهشی قرار گرفته است. در این‌میان، هویت‌جنسیتی مردانه به‌عنوان نیمه‌قوی جامعه و نحوه بازنمایی آن در رسانه تلویزیون، موضوع پژوهش حاضر است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش نشانه‌شناسی درصدد آن است نشان دهد هویت ...  بیشتر

رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی

عبدالرحمان علیزاده؛ محمد مهدی فرقانی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد مهدیزاده

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 171-195

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38555

چکیده
  مقاله‌حاضر، در پی‌شناخت نحوة بازنمایی رویدادها توسط رسانه‌ها و نحوة خوانش مخاطبان از آنهاست. این مقاله مبتنی بر الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی استوارت هال، در بخش اول با الگوی تحلیل گفتمان ون‌دایک به تحلیل متون‌خبری از دو تلویزیون بی‌بی‌سی‌فارسی و شبکه یک (فرآیند رمزگذاری) می‌پردازد تا مؤلفه‌های گفتمان خبری این شبکه‌ها را استخراج ...  بیشتر

بررسی میزان استفاده از مقولات ساختاری روایت و خطابه در گزارش های خبری شبکه خبر

اردشیر زابلی زاده

دوره 11، شماره 26 ، خرداد 1394، صفحه 197-232

https://doi.org/10.22085/jrtv.2015.38556

چکیده
  خبر، در معنای عام‌کلمه، بازنمایی رخدادها در بافت گفتمان حاکم بر جامعه است. بنا بر‌این تعبیر، قابل تصور نیست که اخبار و گزارش‌های خبری تابع یا زیرمجموعه گفتمان عمومی جامعه نباشد؛ زیرا در این‌صورت یا به‌ طور‌کلی مورد توجه قرار نمی‌گیرند یا کارکردهای خبری خود را از دست خواهند داد. هدف پژوهش‌حاضر، آسیب‌شناسی گزارش‌های خبری شبکه ...  بیشتر