نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هویت‌جنسیتی به‌عنوان یکی از وجوه مهم هویت انسان از مفاهیمی است که همواره محملی برای نظریه‌پردازی و واکاوی‌های علمی و پژوهشی قرار گرفته است. در این‌میان، هویت‌جنسیتی مردانه به‌عنوان نیمه‌قوی جامعه و نحوه بازنمایی آن در رسانه تلویزیون، موضوع پژوهش حاضر است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش نشانه‌شناسی درصدد آن است نشان دهد هویت مردانه مردان سریال تلویزیونی ستایش به چه نحوی کدگذاری شده است. مهمترین نتایج این پژوهش نشان داد، مردان این مجموعه به‌طور‌کلی در سه‌گروه مردان سلطه‌گر، سلطه‌پذیر و مستقل بازنمایی شده است که حضور مردان سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بیش از مردان مستقل در این مجموعه انعکاس یافته است. همچنین بازنمایی صورت گرفته از مردان در این سریال، مشروعیت پدرسالاری را به چالش کشیده به‌طوری که تصویری منفی از این نظام به مخاطب معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Men Identity in Fictional Drama (Setayesh)

نویسندگان [English]

  • mehrzad bahmani
  • farzan sojoodi

چکیده [English]

Gender identity as an important aspect of human identity , being scientifically scrutinized and theorized. This research addresses masculinity, because of its significant presence in society, and its representation in TV broadcasting. The research applying semiotic analysis wants to show how masculinity identity of men in the Setayesh has been coded. Semiotic analysis revealed that masculinity identity was classified into three categories including dominant, submissive and independent men. Based on the finding, the most represented image of masculinity is submissive. By representing a negative image of patriarchy, Setayesh serial challenges the patriarchy legitimacy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender identity
  • Patriarchy
  • Masculinity
  • Representation
  • Discursive Semiotics
  • Television Series
- استوری، جان (1386). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. (حسین پاینده، مترجم). تهران: نشر آگه.
- برگر، آرتور آسا(1383). روش‌های تحلیل رسانه‌ها. (پرویز اجلالی، مترجم). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- بختیاری، صدیقه (1393). «مهاجرت و تغییر مفهوم مردانگی: سنخ‌شناسی مردانگی در میان مردان مهاجر افغانستانی در ایران و مقایسه با مردان غیر مهاجر در افغانستان»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران.
- چندلر، دانیل (1387). مبانی نشانه‌شناسی. (مهدی پارسا، مترجم). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- خالق پناه، کمال و محمدحسین شریفی ساعی (1390). تحلیل نشانه‌شناختی نقش‌های خانوادگی در سریال‌های پربیننده تلویزیون. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
- راودراد، اعظم (1391). جامعه‌شناسی سینما و سینمای ایران. تهران: دانشگاه تهران.
- سروی زرگر، محمد (1387﴾. «بازنمایی ایران در سینمای هالیوود». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیما.
- لازار، ژودیت (1380). افکارعمومی.( مرتضی کتبی، مترجم). تهران: نی.
- مهدی‌زاده، سید ﴿1387﴾. رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- یعقوبی، علی﴿1393﴾. نظریه‌های مردانگی با تأکید بر رویکردهای جامعه‌شناختی. تهران: پژواک.
- فیسک، جان (1380،1390). «فرهنگ تلویزیون ترجمه مژگان برومند». ارغنون، شماره 19 (فرهنگ و زندگی روزمره1)،142-125.
 
 
- Mahtani, Minelle (2001).“Representing Minorities: Canadian Media And
- Minority Edentities”, Canadian Ethnic Studies Journal 33(3)
-Tereskinas, Artaras (2002) Ethnic and Sexual Minorities in Images and
 -Issues, Center European University center for policy studies.
- Edgar, A.& Sedgwick, p.(2001) Cultural Theory: The Key Concept. New York:     Routledge