نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تولید

2 سایر

چکیده

موضوع این مقاله “بررسی شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی” است. مسیر این پژوهش در شناخت قابلیت‌های اجرایی در زبان سینمایی به جهت دراماتیزه‌کردن روایت به نظرات بروتزی نزدیک است اما از دیگر سو در مورد بررسی جهانی که فیلم‌ساز از طریق استفاده از عناصر اجرایی می‌سازد و نحوه برخورد با موضوعِ معرفت از نظرات نیکولز بهره گرفته است.‌ در این تحقیق با جمع‌آوری منابع و فیش‌برداری از مطالب گردآوری‌شده و طبقه‌بندی داده‌ها، به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته و سپس بر اساس دو روش علمی (علت و معلولی) و توصیفی، کلیه‎ داده‎های یافت شده مورد تبیین و توصیف قرار گرفته است. ‌از دید نیکولز تلفیق آزاد امر واقع و تجسم بخشی به آن‌چه از واقعیت تصور می‌شود، مشخصه مشترک مستندهای اجرایی است. از دید بروتزی مستندهای اجرایی به وجوه اجرایی زبان وابسته‌اند که از دیدگاه استین در مورد نقش اجرایی زبان ناشی شده است.‌عناصرمستندهای اجرایی‌ عبارتند از: «حضور مؤلف/‌ مجری»، «ویژگی ترکیب این‌گونه‎ مستند با سایر انواع فیلم»، «ساختن واقعیت»، «ساخت فیلم با اولین برداشت‌ها»، «واقعیت مقدم بر بازی»، «توجه به گروه‌های حاشیه‌ای»، «تجربه شخصی فیلم‌ساز» و «اقتدار فیلم‌ساز». هم‌چنین در این مستندها دوربین به مثابه تماشاگر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the relation between mise en scene and video edition in narrative story film

نویسندگان [English]

  • Ali Rajabzadeh Tahmasebi 1
  • Amin Seqatchi 2

چکیده [English]

The subject of this article aims to “study on performance style of TV documentary”. This research relies on Brotzi’s idea in understanding the functionality of cinematic language to dramatizing stories. It is also based on Nicols’s idea in how to deal with the issue of wisdom and in use of performance elements by film maker. So the sources were gathered, the notes were taken, data were categorized, then analysed and finally the whole collected data were described and explained by two scientific (cause and effect) and descriptive methods. In point of view of Niclos, the free integration of reality and the true embodiment of what is thought to be, is a common feature of  performance documentaries. In Brotzi’s view, performance documentaries depends on administrative aspects of language which is originated from administrative role of language in Stein’s perspective. The elements of performance documentaries consist of “presence of author/presenter”, “feature of combination of this type of documentary with other kinds of film”, “reality construcion”, “ film making by first impressions”, “relaity prior to play”, “attention to marginal groups”, “personal experience of film-maker” and “authority of film-maker”. In these documentaries, the camera acts as a spectator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • documentary
  • performance
  • Bill Niclos
  • Stella Brotzi
  • mentality
  • administrative aspects of language