شناخت رابطه میزانسن و تدوین در روایت فیلم داستانی.

احمد ضابطی جهرمی؛ مجتبی قاسمی

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، صفحه 9-32

چکیده
  در سینمای‌کلاسیک‌داستانی، تنها از تعامل منطقی و متناسب بین عناصر میزانسن و تدوین است که روایت فیلمیک مؤثری حاصل می‌شود. هر دو عنصر همزمان و در نسبتی با هم در نمایاندن کنش فیلمنامه فعالند اما گاه کنش در قالب ظرفیت‌های روایتی میزانسن و گاه ظرفیت‌های روایتی تدوین مؤثرتر‌جلوه می‌کند. این عناصر نه در مقابل هم، که در کنار هم و بلکه در ...  بیشتر

شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن

علی رجب زاده طهماسبی؛ امین سقطچی

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، صفحه 33-58

چکیده
  موضوع این مقاله “بررسی شیوه اجرایی در مستند تلویزیونی” است. مسیر این پژوهش در شناخت قابلیت‌های اجرایی در زبان سینمایی به جهت دراماتیزه‌کردن روایت به نظرات بروتزی نزدیک است اما از دیگر سو در مورد بررسی جهانی که فیلم‌ساز از طریق استفاده از عناصر اجرایی می‌سازد و نحوه برخورد با موضوعِ معرفت از نظرات نیکولز بهره گرفته است.‌ در ...  بیشتر

ارائه راهبرد مطلوب مرکز آموزش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

علی اصغر غلامرضا؛ احسان کریمی میبدی

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، صفحه 59-82

چکیده
  امروزه تغییرات  سریع تکنولوژی  و  محتوایی بر فضای رسانه‌ای جهان حاکم است. در این فضای رقابتی شدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان دانشگاه عمومی، نیازمند همگام بودن با تغییرات است. از آنجا که آموزش مهم‌ترین ابزار برای همگام شدن با تغییرات وسیع جهانی است و این تغییرات به وسیله منابع انسانی که مهم‌ترین دارایی سازمان ...  بیشتر

پوشش خبرهای استانی (محلی) در اخبار شبکه‌های یک و جام جم1 بر اساس مدل پیتر بالانتین

اکبر نصراللهی؛ زین العابدین مختاریان

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، صفحه 83-106

چکیده
  اهمیت نقش و جایگاه شبکه‌های استانی در تأمین بخشی از محتوای عرضه شده به مخاطبان و تأکید براستفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های استانی در حفظ و اشاعه فرهنگ بومی در اسناد راهبردی و بالا دستی صدا و سیما نظیر سند افق‌رسانه، موجب شد تا چگونگی استفاده از خبرهای استانی در بخشهای خبری 21 شبکه یک (سراسری) وجام‌جم1 (برون مرزی) به عنوان کامل‌ترین بخش‌های ...  بیشتر

جایگاه سواد رسانه‌ای در برنامه‌های رادیویی خردسالان.

ویدا همراز؛ فرانک سعیدی آریا

دوره 10، شماره 25 ، دی 1393، صفحه 139-162

چکیده
  «سواد رسانه‌ای» در لغت به معنای کسب دانش رسانه‌ای می باشد و عبارت است از درک متکی بر مهارتی که بر اساس آن می‌توان تولیدات رسانه‌ای را شناخت و از یکدیگر تفکیک کرد. سواد‌ رسانه‌ای مخاطب را به ابزار تحلیل و گزینش‌گری پیام‌ها مجهز می‌کند  تا مخاطب صرفا برای سرگرمی و تفریح از رسانه‌ها استفاده نکند بلکه با آگاهی به باز تولید ...  بیشتر