نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت رسانه ارتباطات دانشگاه صدا وسیما تهران ایران

چکیده

امروزه تغییرات  سریع تکنولوژی  و  محتوایی بر فضای رسانه‌ای جهان حاکم است. در این فضای رقابتی شدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان دانشگاه عمومی، نیازمند همگام بودن با تغییرات است. از آنجا که آموزش مهم‌ترین ابزار برای همگام شدن با تغییرات وسیع جهانی است و این تغییرات به وسیله منابع انسانی که مهم‌ترین دارایی سازمان است اتفاق می‌افتد. آموزش به منابع انسانی یکی از مهم‌ترین اهداف سازمانی صدا‌وسیما می باشد که بسیاری از این هدف در مرکز آموزش محقق می‌گردد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام گردید و ابتدا اسناد بالادستی مطالعه شد و سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، از میان جامعه آماری به صورت هدفمند، ‌14 نفر از کارشناسان، خبرگان و اساتید به عنوان نمونه انتخاب شدند. اهداف راهبردی با نظر کمیته استراتژیک تعیین و اولویت‌بندی شد و سپس با استفاده از مصاحبه‌ها و اسناد بالادستی، عوامل داخلی و خارجی مشخص شد و با استفاده از آرای کمیته استراتژیک، ضریب اهمیت و درجه هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص گردید. قوت­ها و ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­ها و درجه نسبی و جدی بودن هر یک از آنها مشخص گردید و با توجه به جمع‌بندی امتیازات آنان، ناحیه دوم یعنی ناحیه محافظه­کارانه به عنوان موقعیت راهبردی مرکز آموزش تعیین گردید. در مجموع از تناظر میان فرصت‌ها وضعف‌ها مرکزآموزش  راهبرد  حاصل شد  و  در نهایت  با استفاده از نمره جذابیت راهبردها (تعیین‌کننده میزان ارتباط بین اهداف راهبردی و راهبردها) ماتریس QSPM ترسیم گردید و اولویت‌بندی راهبرد‌ها مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of optimal strategy for training center of IRIB

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Gholamrezaei
  • ehsan karimi Meybodi

media managment,School of Communication iribu tehran iran

چکیده [English]

Nowadays, media are surrounded by rapid changes in technology and content. In such intense competitive situation, IRIB as a public university, needs to keep pace with these changes, Since training is the most important means for adapting to changes and these changes are applied by human resources, as the most important capital of organization. Training center is responsible to train human resources of IRIB, as one of the vital purposes of this organization. It is applied the qualitative method for this research. At first, the reference documents were studied, then through a semi-structural interview, 14 experts were selected purposefully from the population. The strategic purposes were identified and prioritized by strategic committee then the internal and external factors were clarified by interviews and reference documents in the next phase, the importance of each factor were determined. Therefore the strength, weaknesses, opportunities and threats and also the seriousness and relativity of each of them turned out. Overall, the second region means the conservative region was determined for training center as  strategic situation. So 7 strategy was defined and finally QSPM matrix was drawn up by attractiveness point of strategies and then the priorities of strategies were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • staff
  • training center
  • IRIB