نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیرگروه رادیو دانشگاه صدا وسیما

چکیده

«سواد رسانه‌ای» در لغت به معنای کسب دانش رسانه‌ای می باشد و عبارت است از درک متکی بر مهارتی که بر اساس آن می‌توان تولیدات رسانه‌ای را شناخت و از یکدیگر تفکیک کرد. سواد‌ رسانه‌ای مخاطب را به ابزار تحلیل و گزینش‌گری پیام‌ها مجهز می‌کند  تا مخاطب صرفا برای سرگرمی و تفریح از رسانه‌ها استفاده نکند بلکه با آگاهی به باز تولید  و تفسیر پیام‌ها بپردازد. در این پژوهش به دلیل اهمیت دریافت مخاطب خردسال از پیام‌های رسانه‌ای به طور خاص بر نقش سواد رسانه‌ای برای آنها توجه شده است. گروه سنی 3-6 سال از لحاظ ذهنی بالاترین قدرت در آموزش‌پذیری و تجربه را از محیط اطرافشان دارند ولی در دنیای امروز که مملو از پیام‌های رسانه‌ای است می‌شود. ولی خردسالان  به دلیل عدم رشد کامل فیزیکی و ذهنی خواسته یا ناخواسته کمتر در انتخاب پیام دخالت دارند و در معرض انواع پیام‌های مفید و مخرب قرار می‌گیرند. لذا در تولید برنامه‌های رادیویی برای آنها باید به ارتقا سواد‌ رسانه‌ای این گروه سنی  توجه شود. این تحقیق با تکیه بر نظریه‌‌های سواد رسانه‌ای جیمز‌پاتر، به ناتوانی خردسالان به عنوان مخاطب انتخاب‌گر و چگونگی ایجاد مهارت در انتخاب پیام‌های ‌مناسب توجه کرده و تلاش می‌کند راهکارهایی برای تولید مطلوب برنامه‌های رادیویی خردسالان ارائه نماید. روش تحقیق مورد استفاده نیز روش اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه عمیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

State of media literacy in children radio programs

نویسندگان [English]

  • vida hamraz
  • Faranak Saeedi Arya

دانشکاه صدا وسیما

چکیده [English]

Media literacy literally means media knowledge. In other words, it is a perception based on skills by which we can identify and segregate media products. Media literacy gives the audience an opportunity to analyze and select messages. In this way, the audience does not merely use media for fun and entertainment but also to reproduce and interpret the messages consciously. In this research, it is emphasized on importance of minor audience’s understanding through media literacy. The age group of 3-6 years, has the highest brain power to learn and experience from the surroundings. But due to lack of complete physical and mental growth, willingly or not, children less involved in message selection, so they are exposed to the variety of useful and harmful messages. Therefore, in the production of radio programs, it should be considered to promote media literacy in this age group. Based on James Potter’s media literacy theory, this research studies on inability of children as a selector audience and notes on how to have skills in choosing the appropriate messages and finally it is presented the guidelines for optimal production of radio programs. The methodology of this study is documentary, qualitative content analysis and deep interview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio program
  • children
  • Media Literacy