نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گرافیک خبری می­تواند حجم زیادی از اطلاعات مربوط به یک خبر را در فضایی محدود، با جذّابیت دیداری زیاد، امکان درک و فهم ساده و سریع و با توان عینیت‌بخشی و باورپذیری بسیار ارائه کند. به‌‌رغم آن‌که از این نوع گرافیک در رسانه­های بزرگ جهان فراوان استفاده می‌شود، اما کاربرد آن در ایران محدود است.
این پژوهش، با هدف بررسی و تبیین کاربرد، ویژگی‌ها و قابلیت‌های گرافیک در اخبار تلویزیون انجام شده است. این پژوهش در پاسخ به این مسئله که «گرافیک در خبر تلویزیونی چه کاربرد و ویژگی‌هایی دارد؟» و «نقاط ضعف و قوت کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران کدام است؟»، با استفاده از روش‌های کیفی (نشانه‌شناسی و مصاحبه با کارشناسان)، عناصر گرافیکی یک بخش‌ خبری را ازهر 5 شبکه سراسری (یک، دو، سه، چهار و خبر) مورد بررسی قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که شیوه غالب در بخش‌های خبری یاد شده، برای ارتباط و انتقال اخبار گفتار و کلام است.
درحالی‌که در میان آثار موجود، کارهای خوبی نیز دیده می‌شود، اما عدم استفاده از عناصر گرافیکی ارزشمند و کارآمد، نبود عناصر هویت‌بخش که نمایانگر هویت ایرانی و چهره ملی نزد مخاطبان باشند، کارکرد تزئینی که به مستند کردن اخبار کمک نمی‌کند، نبود رابطه بین بود و نبود تصاویر و مستندات بصری و درست استفاده نکردن از رنگ و نوشتار در آثار گرافیکی بخش‌های خبری بررسی ‌شده از جمله نقاط ضعف به‌کارگیری عناصر گرافیکی در بخش‌های خبری یاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on usefulness of news graphics in IRIB TV channels and its correctional practices in experts’ viewpoints

نویسندگان [English]

  • azam farahani
  • mohamadreza astaneh
  • abdollah givian

چکیده [English]

News graphics can represent a large volume of information in a limited space with a high visual appeal, quick and easy understanding and great amount of objectivity and credibility. Despite of widely used this kind of graphics in world's large media, it is used little in Iran. The main goal of this research is to examine and explain the application, characteristics and features of TV news graphics.
This research aims to answer to “what is the application and characteristics of TV news graphics?” and “what is the strengths and weaknesses of news graphics in IRIB TV channels?” by the qualitative research method (typology and interview with experts ) and to study on graphic elements of a news of each 5 national channels (channel 1,2,3,4 and IRINN) and finally reached to this result that prevailing practices in the mentioned news for communication and transformation of news is speech and language.
Although there are suitable ones among existing graphic works, there are also several weaknesses in using graphic elements in news including not use of worthy and efficient graphic elements, lack of identity elements that reflect Iranian identity and national figures, decorative function that gives no help to predicate news, no relation between images and visual documents and the improper use of color and text in news graphics

کلیدواژه‌ها [English]

  • news graphics
  • TV news
  • color and text