نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی روابط قبل از ازدواج دختران وپسران در سریال‌های تلویزیونی ایرانی پرداخته است.سوال اصلی در این پژوهش آن است که به نمایش در آمدن این روابط در سریال‌ها تا چه میزان با موازین شرعی و سیاست‌های اجرایی افق رسانه تطابق دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحلیل محتوا استفاده کرده‌ایم. حجم نمونه آماری این پژوهش2676صحنه از سریال‌های نرگس، دلنوازان، ترانه مادری، راه بی‌پایان و اشک‌ها و لبخندهاست.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در روابط پیش از ازدواج دختر و پسر در سریال‌های مورد بررسی، حضور دختران و پسران در مکان خلوت، لحن نامتعارف میان دختر و پسر، رفتارهای پرخاشگرانه بایکدیگر، تمسخر یکدیگر، صحبت با ناز و کرشمه، رفتارهای جلف، رفتارهای لات منشانه و لوازم زینتی آشکار دختر در برابر پسر، وجود داشته و احترام و ادب میان دختر و پسر، حجاب و پوشش اسلامی دختر در مقابل پسر، موازین شرعی در روابط دختر و پسرکاملا رعایت نشده‌است. درانتهای مقاله راه‌کارهایی برای رفع مشکلات موجود در رسانة ملی، که مؤثرترین رسانه داخلی کشوراست، پیشنهاد می‌گردد. در واقع سیمای جمهوری اسلامی می‌بایست با تهیه و ساخت فیلم‌هایی که ارائه‌دهنده ازدواج‌های اسلامی و متعادل هستند، درصدد مقابله با موج بی‌مبالاتی و آزادی ارتباطات نامشروع دختر و پسر باشند و با سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه، شرایط را برای بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی فراهم نمایند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Single Boys and Girls in Iranian Series based on Islamic Codes and IRIB Policies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hormozi Zadeh
  • Tahereh Rasti Pisheh

چکیده [English]

The present article is based on a research examining the relationship between single boys and girls in Iranian TV series. The research question is that how much depicting such relationships in TV series complies with Islamic codes and IRIB policies. To answer this question, content analysis was used in our research. The sample body of the study consisted of 2676 scenes of the series Narges, Delnavazan, Taraneh Madari (mother song), Rahe Bipayan (endless road), Ashkha v Labkhandaha (tears and smiles).
The findings show that in the examined series, such items as boys and girls in private places, their unusual tone of speaking, their violent behaviors towards each other, teasing each other, speaking coquettishly, tawdry conducts, villainous behaviors and girls’ ornaments, all existed, and reverence and respect between boys and girls, Islamic Hijab and dressing of girls in face of boys, religious codes in relationship between boys and girls were not observed. The article, finally, proposes solutions to such problems in the National Media, the most effective media in the country. In fact, IRIB should challenge the wave of impudence and freedom of illegitimate relationships between boys and girls by producing films and series screening moderate and Islamic marriages. By adopting appropriate policies, the media should also pave the way for restoration of genuine Iranian-Islamic culture. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boys and Girls Relationship before Marriage
  • Religious Codes
  • Hijab and Chastity
  • TV Series
  • National Media Horizon