آیین‌سازی در سینمای هالیوود

صبا خسروی؛ سید محسن بنی هاشمی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، صفحه 9-41

چکیده
  در این مقاله مفهوم آیین در فیلم سینمایی آواتار(2010) بررسی شده‌است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریه‌های: 1) ارتباطات آیینی رودنبولر[1]، 2) نماد/ فرهنگ‌گرایی گیرتز، 3) سینمای غالب هالیوود و 4) جهانی‌سازی رونالد رابرتسون است. پرسش اصلی این است که آیین در آواتار به چه معنا و خصلت‌های بین‌فرهنگی آن کدام است. برای تحلیل داده‌ها از روش نشانه‌شناختی ...  بیشتر

چالش‌های تعامل دین و تلویزیون با تأکید بر نمایش شخصیت‌های قدسی و معصوم

اصغر فهیمی فر؛ مرتضی ترقی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، صفحه 42-80

چکیده
  محدودیت زبان و ساختار تلویزیون، باعث می‌شود که مفاهیم مجرد و قدسی نتوانند به صورت تمام و کمال در قالب روش‌ها و تکنیک‌های بصری در تلویزیون به نمایش درآیند؛ به همین دلیل، شناخت دقیق و کامل امکانات و ابزار تلویزیون از سویی، و نیز شناخت جایگاه و موقعیت شخصیت‌های قدسی و معصوم از سوی دیگر، جزء مهمترین و البته ابتدایی‌ترین کارها در بحث ...  بیشتر

نگاهی انتقادی به مبانی ارتباطات انسانی

مهدی فقیهی نژاد؛ سیدمجتبی رضوی طوسی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، صفحه 81-97

چکیده
  در این مقاله تلاش شده‌است تا با استفاده از درس‌ها و فرامین قرآن کریم، نگاه انتقادی به مبانی علم ارتباطات، به‌ویژه در حوزۀ ارتباطات انسانی، تبیین شود. در این زمینه تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته‌است و نسخه دقیقی دربارۀ نگاه به ارتباطات انسانی وجود ندارد. در نگاه قرآنی بالاترین هدف در مسئله ارتباطات توّجه به خدا، رضایت او، دلدادگی ...  بیشتر

اهمیت حق‌گرایی در ارائه پیام رسانه، از نگاه قرآن

صادق یزدانی؛ محسن اسماعیلی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، صفحه 98-124

چکیده
  بررسی درس‌ها و فرامین قرآن در حوزه ارتباطات انسانی به ویژه در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای و تعامل رسانه‌ها با مخاطبان، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده‌است و نسخه دقیقی درباره شیوه‌های رفتاری رسانه وجود ندارد. در تحقیق حاضر تلاش شده‌است به بیان دستورالعمل قرآن درباره حقیقت گویی و لزوم مراعات دقیق آن در امر ارائه پیام ...  بیشتر

بررسی روابط دختران وپسران مجرد در سریال‌های ایرانی با رویکرد معیار‌های اسلامی و سیاست‌های اجرایی افق رسانه

محمدعلی هرمزی زاده؛ طاهره راستی پیشه

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، صفحه 125-162

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی روابط قبل از ازدواج دختران وپسران در سریال‌های تلویزیونی ایرانی پرداخته است.سوال اصلی در این پژوهش آن است که به نمایش در آمدن این روابط در سریال‌ها تا چه میزان با موازین شرعی و سیاست‌های اجرایی افق رسانه تطابق دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحلیل محتوا استفاده کرده‌ایم. حجم نمونه ...  بیشتر

رابطة دین و تلویزیون از منظر دو دیدگاه ابزارنگر و غیرابزارنگر

آرش گودرزی

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، صفحه 163-180

چکیده
  در این مقاله دیدگاه‌های ابزارنگر و غیرابزارنگر به تلویزیون مورد بررسی قرار گرفته و نظرات دربارة همخوان بودن تلویزیون با ماهیت دین و یا تقابل با آن تحلیل شده است. سپس متون چند مقاله درباره‌ رابطه‌ دین و تلویزیون مورد بررسی کیفی قرار گرفته تا به این پرسش پاسخ داده شود که در متون انتخاب شده، رابطه‌ دین، به ویژه‌ دین اسلام، با تلویزیون، ...  بیشتر

مفهوم شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم

احمد زرنگار

دوره 7، شماره 16 ، تیر 1390، صفحه 181-192

چکیده
  نوشتار حاضر تلاش می‌کند تا کلید واژه‌های اجتماعی قرآن کریم را که به واژه ألْمجتمع یعنی جامعه نزدیک است و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، مفهوم شناسی نماید و دلالت آن واژگان را بر حیات اجتماعی انسان و ارتباطات اجتماعی میان فردی و جمعی تبیین نموده و آیات شریفه مرتبط با آن واژه‌ها را مطرح نماید و اقوال مختلف دانشمندان علم لغت را در این باره ...  بیشتر