نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از راه­های  درک ماهیت زبانی هر متن و نوشته­ای بر اساس ویژگی­های زبان­شناسی آن صورت می­پذیرد.در میان نظریه­های زبان­شناسی، یکی از مهمترین نظراتی است که از آن برای درک و معنای متن استفاده می­شود، نظریه ساختگرایی است. در این مقاله  نمـایش صحنه­ای  به عنوان یک متن ادبی در نظر گرفته شده است و به بررسی آن در مقایسه با نمایش رادیویی پرداخته شده است. در مقایسه این دو نمایش از نظریه­های  زبان­شناسانی مانند سوسور، باختین، گرماس استفـاده شده است و بـا تکیه بر این نظریات تشابه­ها و تفاوت­های موجود میان متن نمایش صحنه­ای و متن نمایش رادیویی مورد توجه قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Zohreh Sotout
  • Majid Sharif Khodaei