آیا جوانان و نوجوانان از سبک گفتار محاوره ای رضایت دارند؟

نرجس السادات صالحی؛ محمدعلی هرمزی زاده

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، صفحه 10-31

چکیده
  رادیو رسانه ای شنیداری است و در این میان  بی تردید گفتار نقش بسیار مهمی ایفا می کند. از طرفی شبکه های مختلف رادیویی با توجه به داشتن مخاطبان خاص خود به شیوه های مختلف سعی در جذب و نگهداری این مخاطبان دارند. هر شبکه رادیویی برای آنکه جاذبه و تنوع پیام هایش حفظ شود آن را در پوشش برنامه های مختلف تنظیم و طراحی می کند و چون هر برنامه مشخصاتی ...  بیشتر

رادیو، پژوهش و رضامندی مخاطب

حمیدرضا نجفی؛ سیدمحمد دادگران

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، صفحه 32-49

چکیده
  بی شک در برنامه سازی رادیویی هدف اصلی ازساخت هر برنامه تاثیرگذاری بر مخاطب است.مخاطب در واقع عامل و علت غایی برنامه سازی است.به عبارتی قصد داریم تا تغییری در نیازها ؛گرایشها ،طرز تفکر او ایجاد کنیم.آنچه در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است توجه به این نکته است که برنامه های ما تا چه اندازه چنین توانایی را داراست.با رعایت چه شرایطی ...  بیشتر

بررسی اهمیت رویکرد رادیو در طرح ناهنجاری های اجتماعی و آسیب شناسی طرح ناهنجاری های اقتصادی

فاطمه کلهر؛ حوا صابر عاملی

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، صفحه 50-68

چکیده
  رادیو بر اساس نظام ارزشی و باورهای خود ، ناهنجاری های اجتماعی را توصیف می کند. این توصیفات ،واقعیت رسانه ای متفاوتی را به وجود می آورد که هم بر نگرش مخاطب تاثیر می گذارد و هم او را به این توصیفات وابسته می کند. تبیین های متفاوت رادیو درباره ناهنجاری های اجتماعی ، ناگزیر  در قالب یکی از رویکرد های نظری موجود جامعه شناسی قرار می گیرد. ...  بیشتر

کاربرد موسیقی در برنامه رادیویی بر اساس ریتم شبانه روزی بدون شنونده ی رادیو

شایسته چابکی؛ ویدا همراز

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، صفحه 69-89

چکیده
  موسیقی یکی از عناصری است که در برنامه رادیویی به جهت تاَثیرگذاری ، ایجاد ارتباط ، تنوع ، زیبایی و انتقال پیام به کار می­رود. اما این امر زمانی می­تواند به نتایج مطلوب دست پیدا کند که موسیقی نه تنها متناسب با برنامه که متناسب با زمان پخش آن انتخاب شود. انتخاب موسیقی برنامه­های رادیویی یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در رادیوست. ...  بیشتر

بررسی متن نمایش صحنه ای و نمایش رادیویی

زهره سطوت؛ مجید شریف خدایی

دوره 6، شماره 13 ، مهر 1389، صفحه 90-116

چکیده
  یکی از راه­های  درک ماهیت زبانی هر متن و نوشته­ای بر اساس ویژگی­های زبان­شناسی آن صورت می­پذیرد.در میان نظریه­های زبان­شناسی، یکی از مهمترین نظراتی است که از آن برای درک و معنای متن استفاده می­شود، نظریه ساختگرایی است. در این مقاله  نمـایش صحنه­ای  به عنوان یک متن ادبی در نظر گرفته شده است و به بررسی آن در مقایسه ...  بیشتر