نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین شاخه‌های مدیریت است که در طی دو دهه اخیر توسعه روز افزون یافته است. از آنجا که تفکر استراتژیک را «اقدام در زمان حال در پرتو بصیرت روشن نسبت به آینده» تعریف کرده اند؛ بصیرت روشن نسبت به آینده، به معنای آگاهی از محیط آینده، و آگاهی از عملکرد سازمان در آینده است. از این رو برنامه ریزی محتوایی برنامه‌های رسانه باید برگرفته از شاخصهای مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... باشد تا علاوه بر رضایت مندی مخاطبان، هر یک از گروههای سنی نیز از برنامه‌های رسانه بطور مطلوب بهره مند شوند.
در این مقاله با تأکید بر شاخصهای جمعیتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای برنامه‌سازی، توجه دست‌اندرکاران رسانه را به این مهم جلب می‌نماید تا از طریق آن نقشه راه و افق محتوایی برنامه‌ها در صدا و سیما روشن‌تر ترسیم گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Seyed Alireza Hashemi