نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیو (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه صدا و سیما

چکیده

شخصیت پایه و اساس زندگی، درام و نمایشنامه است و ارائه موضوعات در قالب نمایش و با طراحی شخصیت‌های باورپذیر می‌تواند در ارائه مفهوم به مخاطب مؤثرتر عمل کند. چون رادیو، رسانه‌ای است تخیل‌پذیر و قدرت تأثیر و نفوذش از این رهگذر بیشتر و سریع‌تر از سایر رسانه‌هاست، این پژوهش به مطالعه و تبیین قواعدی ویژه جهت باورپذیری شخصیت که متناسب با محدودیت‌ها و امتیازات این رسانه شنیداری باشد پرداخته است و می‌تواند پیوندی عمیق‌تر بین نمایشنامه رادیویی و مخاطبانش برقرار نماید. در این پژوهش، از دو روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است بدین‌منظور پنج نمایش رادیویی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و شخصیت‌های اصلی این نمایش‌ها با توجه به مبانی نظری (نظریه مایرز ـ بریگز) در چهار مقوله اصلی (درون‌گرایی/ برون‌گرایی، حسی/ شهودی، متفکر/ احساسی، قضاوت‌گری/ دریافت‌گری) مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اغلب شخصیت‌ها در دو دسته خلق وخوی مفهوم‌پرداز و آرمان‌گرا قرار می‌گیرند که این امر با واقعیت بیرونی و آنچه در جامعه مشاهده می‌شود متناقض است و همین مسئله موجب دوربودن شخصیت‌ها از واقعیت و در نتیجه عدم باورپذیری‌شان نزد مخاطب خواهد شد. بنابراین، براساس یافته‌های پژوهش می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که شناخت درست نویسنده از خلق وخوی شخصیتی که طراحی می‌کند و تطبیق آن با شخصیت‌های واقعی و آنچه در زندگی واقعی جریان دارد، می‌تواند در خلق شخصیت‌های باورپذیر، مثمرثمر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodological Study of Creating Believable Characters in Radio Drama

نویسندگان [English]

  • soheila bagheri sharifabadi 1
  • Majid Sharif khodaei 2
  • Mohammmad Akhgari 2

1 I.R.I.B University

2

چکیده [English]

Character is the foundation of life, drama and play. And presenting topics in the form of drama and by designing believable characters can act more effectively in delivering the concept to the audience. Since radio is an imaginative media with the power of influencing more and faster than other media, this study has been devoted to the study and explanation of special rules for the credibility of the personality that is in line with the limitations and privileges of this medium , and try to make a deeper link between radio plays and audience. In this study, we have used library research and qualitative content analysis. To this end, 5 radio shows have been selected by targeted sampling method, and the main characters of these plays are divided into four main categories ( Introspection / Extroversion, Sensory / Intuitive, Thought / Emotional, Judicial / Receiving) ,according to the theoretical framework (Myers-Briggs theory), and have been analyzed. Findings of the research show that most characters are placed in two categories of conceptual mood and idealistic mood, which are contradictory to external reality and what is observed in society, and this causes the characters to be discarded from reality and as a result their unreliability will be addressed to the audience. Thus, according to the findings of the research, it is concluded that the correct recognition of the character and its adaptation to actual characters and what is going on in real life, could be effective in creating believable personalities.             

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Believability
  • Radio Show
 
ارل، ببی(1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ رضا فاضل، چاپ سوم ، تهران: سمت.
ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی(1390).«تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامه پژوهش، شماره 2 :44-14.
تیگر، پل دی؛ بارون ـ تیگر، باربارا(1395). هنر شناخت مردم، ترجمۀ محمدگذرآبادی، تهران: هرمس.
خیمه‌دوز، محسن(1391). «باورپذیری اساس سینمای قصه‌گو»، فصلنامه آزما، شماره 88 : 25-24.
زرنگار، علی(1390). چگونگی شکل‌گیری باورپذیری در سینما از فیلمنامه تافیلم؛ پروژه عملی: نگارش نمایشنامه سه تن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
عباس‌زاده، محمد(1391). «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 45: 34-19.
مکی، ابراهیم(1371). شناخت عوامل نمایش، چاپ دوم، تهران: سروش.
 
    K.Shenton,Andrew (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects Education for Information , IOS press,No. 2: 63-75.