نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

«دیپلماسی عمومی برای کودکان» یا «دیپلماسی کودکان»، اقدامات و برنامه‌های دیپلماسی عمومی است که با هدف اثرگذاری بر روی کودکان طراحی و اجرا می‌شوند. بخشی از اهمیت دیپلماسی کودکان از جهت اثرات بلندمدت و عمیق آن است. تصورات و دیدگاه‌های اولیه از هر کشور، دولت و یا ملت که در ذهن کودکان دیگر کشورها ایجاد شود، مقدمه لازم برای برنامه‌ریزی‌های بعدی به‌منظور تغییرات بیشتر و یا جذب افکار عمومی و حتی نخبگان آن کشور را فراهم می‌سازد و بدین ترتیب دیپلماسی عمومی برای کودکان می‌تواند به‌عنوان زمینه و مقدمه‌ای در سایر روش‌ها و شیوه‌های دیپلماسی عمومی نیز مدنظر قرار گیرد. یکی از نمونه‌های قابل‌توجه در این عرصه شرکت والت دیزنی و اقدامات آن در جهت دیپلماسی عمومی آمریکا است. به این منظور نحوه بازنمایی اصول و ارزش‌های آمریکایی در پویانمایی‌های ساخت این شرکت با استفاده از روش نشانه‌شناسی بارت با تحلیل نظام نشانه شناختی ثانویه در این مقاله بررسی‌شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به تعریف ارائه‌شده از دیپلماسی عمومی برای کودکان، پویانمایی‌هایی که به موضوع مقاله نزدیک‌تر بودند (داستان اسباب‌بازی سه ، زوتوپیا  و شش قهرمان بزرگ) مورد تحلیل قرار گرفت. توجه ویژه به موضوع سبک زندگی یکی از محوری‌ترین موضوعاتی بود که در بازنمایی دیزنی از آمریکا بیشتر مورداستفاده قرارگرفته است. به‌عبارت‌دیگر، بازنمایی سبک زندگی آمریکایی اصلی‌ترین موضوع بازنمایی شده در پویانمایی‌های موردبررسی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of US Public Diplomacy in Walt Disney Animations

نویسندگان [English]

  • Foad Izadi 1
  • Ebrahim Shamshiri 2

1 Assistant Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran

2 Phd student, Communication science department, Allameh Tabatabaee University, Tehran

چکیده [English]

"Public Diplomacy for Children" or "Child Diplomacy" is public diplomacy actions and programs designed and implemented to influence children. Part of the importance of child diplomacy is its long-term and profound effects. The initial impressions and ideas that come from each country, state and nation in the minds of other children in the countries provide the necessary preconditions for further planning for further change or attracting public opinion and even the elites of that country. Thus, public diplomacy for children can be considered as a background to public diplomacy in other public diplomacy methods and practices.One of the most striking examples in this regard is the Walt Disney Company and its actions for US public diplomacy. To this end, in this research, while describing the history of the company's activities and its interactions with the US government in the past, the way of representing American principles and values ​​in the animation of the company's construction is studied using the methodology of semiotics. Using targeted sampling method and according to the definition of general diplomacy for children, the animations that were closer to the subject (Toy Story 3, Zootupia and 6 great heroes) were analyzed.The representation of the American lifestyle was the main theme represented in the animations examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Public Diplomacy
  • American Values
  • Walt Disney
  • Semiotics
-        ایزدی، فؤاد (1390). دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
-        بارت، رولان (۱۳۹۲). اسطوره، امروز، ترجمه شیرین دخت دقیقیان، تهران: نشر مرکز.
-        دانسی، مارسل (۱۳۸۶). نشانه‌شناسی رسانه‌ها، ترجمه گودرز میرانی و بهزاد دوران، تهران: نشر چاپار.
-        رابرتسون، رونالد (1393). جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی. ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
-        ساروخانی، باقر و ایزددوست، صدیقه (1394). کودکان و رسانه‌های جمعی؛ پژوهشی در آسیب شناسی برنامه های کودک تلویزیون، تهران: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
-        شیلر، هربرت (1390). ارتباطات و سلطه فرهنگی، ترجمه: رویا پوروکیل و شراره امیرخلیلی، تهران: نشر علم.
-        صاحب‌الزمانی، ناصرالدین (1350). «لوح سفید کالبد شکافی ذهن انسانی». تهران: فصلنامه مقالات و بررسی‌ها، شماره 5، صص 74-112.
-        علی‌پور، محمود (1389). گزارش بررسی شبکه‌‌های ماهواره‌ای کودک، قم: پژوهشگاه باقرالعلوم دفترتبلیغات اسلامی.
-        غریب‌پور، بهروز (1377). انیمیشن از نخستین گامها تا اعتلا. تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
-        کوهن، کارل اف (1385). «سیاست: انیمیشن سیاسی در دوران جنگ سرد». ترجمه ایرج شریفی، فصلنامه فارابی، شماره 62، صص 393-412.
-        گل محمدی، احمد (1381). جهانی شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
-        گیدنز، آنتونی (1382). فراسوی چپ و راست. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-        لانگر، مارک (1379). دیزنی، نیکسون و انیمیشن جنگ سرد، ترجمه مسعود اوحدی، از کتاب بیداری رؤیاها، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
-        محمدی، نرگس (1392). والت‌دیزنی؛ از خلق میکی‌موس تا حمایت از همجنس‌بازان، سایت خبرگزاری فارس بازیابی شده در 15/2/1394 از http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920506000831.
-        مولانا، حمید (1391). ارتباطات بین‌الملل و میان‌فرهنگی، تهران: انتشارات کتاب نشر.
-        وکیلی، هادی و دیگران(1396). «معنویت برای کودکان در عرفان اسلامی با تکیه بردیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی(س) و امام خمینی(ره)». فصلنامه حکمت معاصر، شماره 8(2)، صص 39-60.
-        هاروی، دیوید (1376). عدالت اجتماعی و شهر. ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری، بهروز منادی‌زاده، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
-        هاشمی، مجتبی (1376). تربیت و شخصیت انسانی، قم: بوستان کتاب.
-          Around the world (n.d). Retrieved July 30, 2016 at: http://www.sesameworkshop.org/where-we-work/.
-          Cordova, Richard de (1994). The Mickey in Macy's Window: Childhood, Consumerism, and Disney Animation. Disney Discourse: Producing the Magic Kingdom, by Eric Loren Smoodin. London and New York: Routledge.
-          Cowan, G. & Arsenault, A. (2008). Moving from monologue to dialogue to collaboration: The three layers of public diplomacy. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol 616, pp10-30.
-          Cull, Nicholas J. (2003). "Public Diplomacy," in: Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present, ed. Nicholas J. Cull, David Culbert, and David Welch, Santa Barbara, CA: ABCCLIO.
-          Cull, Nicholas J. (2006). Public Diplomacy before Gullion: The Evolution of A Phrase, Retrieved July 19, 2017 at: http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/newsroom/pdblog_detail/060418_public_diplo macy_before_gullion_the_evolution_of_a_phrase/
-          Disney History (n.d). Retrieved July 29, 2017 at: https://d23.com/disney-history/.
-          Kunzle, David (1991). Introduction to the English Edition. A. Dorfmannand A. Mattelart, How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic (pp. 11 – 24). Hungary: I.G. Editions.
-          Kwauk, Christina and Others (2016). Sesame Street: Combining education and entertainment to bring early childhood education to children around the world. Washington: The Brookings Institution.
-          Lutabingwa, Jesse & Bashir Arshad (2014). Cultural Diplomacy through Educational and Cultural Exchange: The Case of North Carolina-Pakistan School Exchange Project. Retrieved Decamber 05, 2017 at:www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2014-06-iscd-us/Dr._Jesse_Lutabingwa_-_Cultural_Diplomacy_Through_Educational_And_Cultural_Exchange-The_Case_Of_North_Carolina-Pakistan_School_Exchange_Project.pdf
-          Mirrlees, Tanner (2013). Global entertainment media: between cultural imperialism and cultural Globalization. New York: Routledge.
-          Ogawa, Tadashi (2014). New frontiers in relation public diplomacy. In Zaharna, R. S., Arsenault, A., & Fisher, A. (2014). Relational, networked, and collaborative approaches to public diplomacy: The connective mindshift, London: Routledge
-          Raiti, Gerard (2007). The Disappearance of Disney Animated Propaganda: A Globalization Perspective, animation: an interdisciplinary journal, vol 2(2), pp 153-169.
-          Walt Disney Goes to War (1942). Life magazine. 31 August 1942, pp 61–69, Retrieved May 27, 2018 at: http://www.dix-project.net/item/1476/life-magazine-issue-13-9-walt-disney-goes-to-war
-          Walt Disney Pictures (n.d.). Retrieved June 26, 2018 at: https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
-          Wasko, Janet. (2001). Understanding Disney: The Manufacture of Fantasy. Cambridge, UK: Polity Press.
-          Workshop at a glance, (n.d). Retrieved April 17, 2018 at: http://www.sesameworkshop.org/about-us/workshop-at-a-glance/.