نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به دنبال آن بوده است تا به‌عنوان یکی از رویکردهای مقابله با حل مشکلات مالی، راهکارهای کاهش هزینه‌ها در سازمان صداوسیما را شناسایی نماید. رویکرد پژوهش حاضر شناسایی حداکثری این راهکارها در زمینه‌های مختلف بود تا در قدم‌های بعدی مبنای اقدامات پژوهشی و اجرایی قرار گیرد. برای این منظور با 14 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه رسانه که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق صورت گرفته و سپس بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی ابتدا مضامین مرتبط با سؤالات پژوهش از داده‌های حاصل از مصاحبه استخراج گردید و سپس در فرآیند کدگذاری باز به هر یک از این مضامین یک کد اختصاص داده شد و سپس در کدگذاری محوری این کدها دسته‌بندی شد. نهایتاً 70 راهکار کاهش هزینه در 8 مقوله از دل مصاحبه‌ها استخراج گردید. برون‌سپاری تولید و تبدیل عوامل تولید درون سازمان به پیمانکار خصوصی، و تدوین نظام برون‌سپاری تولیدات سازمان به همراه رتبه‌بندی و ارزیابی تهیه‌کنندگان، اعمال نظام جذب، رشد و ارتقاء نیروی انسانی در جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی سازمان، اعمال نظام مدیریت فناوری، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، اختصاص بودجه به واحدهای هزینه‌ای و کنترل پروژه‌های کلان سازمان و برنامه‌های مناسبتی جهت کنترل هزینه‌ها، استانداردسازی فرآیندهای سازمانی و ... بخشی از اصلی‌ترین راهکارهای شناسایی‌شده جهت کاهش هزینه‌ها در سازمان صداوسیما در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solutions to Reduce IRIB Current Costs

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Hassan Mousavi Fard 2

1 Assistant Professor, Faculty of Communication and Media, IRIB University

2 M.A in Media management, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

In this research we are intended to find cost reduction strategies and factors related to the costs as one of the approaches to deal with financial problems of IRIB. In this research, in depth interviews are conducted with media practitioners and experts and then based on qualitative content analysis, first research themes were extracted from data obtained from interviews and then in a coding process each of these themes were assigned a code and at last they were placed in axial coding system. Titles were extracted in two categories of increasing cost factors and cost reduction strategies and 70 ways to reduce costs in eight categories were obtained. In this study we found that Outsourcing the production process and turning inside work forces into private contractors, and codification of outsourced production  with ranking and assessment of producers, applying absorption system to develop human resources in order to increase labor productivity, applying technology management system, allocating the budget to cost units and controlling major projects and programs of relevance to control the costs and standardization of organization processes are the main strategies to reduce costs in the IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis
  • Media Economics
  • Strategic Management
  • Cost Reduction
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
اشناب، سعید(1378). برنامهریزی تولید در سازمان صداوسیما، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سامانه گنج: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/101120
بلوچر، چن و لین(1395). حسابداری مدیریت با تأکید بر دیدگاه استراتژیک، تهران: انتشارات ترمه.
 خان‌باباخانی هدیه؛ سارا ابوالصدق و فلورا فروغیان(1393). طراحی نظام کنترل پروژههای سازمان صداوسیما(مطالعه موردی اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی معاونت سیما). کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مکانیک، تهران: کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مکانیک.
خجسته، حسن(1393). راهبرد بازارسازی، راهی برای ارتقاء کیفیت و کاهش
رهنمای رودپشتی، فریدون(1388). هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت/ مدیریت برمبنای فعالیت. تهران: ترمه.
سهرابی، روح الله؛ سیدجلال سیدشکری و الهام جعفری(1392). بررسی تأثیر برون‌سپاری برکسب و کارهای حوزه رسانه (مطالعه موردی صداوسیمای مرکز همدان). اولین همایش مدیریت کسب و کار، همدان: شرکت علم و صنعت طلوع فرزین، دانشگاه بوعلی سینا.
شیم، جی.کی و جویل سیگل(1392). حسابداری مدیریت، ترجمه پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
عالی‌زاده عبدالرضا و زهرا مفاخر(1386). بررسی حوزه فنی سازمان صداوسیما با استفاده از سیستم کاری، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. تهران.
عظیمی، سیدحمیدرضا (1395). زنجیره ارزش، پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت،بازیابی شده از سایت: http://www.myindustry.ir/strategic-management/article/value-chain.html
علی‌اصفهانی فریبرز(1372). روش‌های بالابردن کارآیی در کارکنان ستادی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سامانه گنج: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/11683
فراهانی، نازنین(1390). بررسی ارزیابی مدیران وتهیه‌کنندگان شبکه اول سیما و صاحبنظران رسانه از سیاست‌های برون‌سپاری برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما.
فرهنگ، منوچهر(1384). فرهنگ علوم اقتصادی. تهران: آسیم.
محسنی، مهدی(1394). شیوههای نوینِ درآمدزایی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پایگاه گنج: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/840255.
مهاجرانی، رامین(1394). مطالعه تطبیقی بودجه‌بندی سریال‌های الف با تئوری‌های بودجه‌بندی، تهران: پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه صداوسیما.
نژادعبدالله، عباس(1377). بررسی سیستم بودجه شبکه اول سیما و ارائه ویژگیهای سیستم بهینه جهت برنامهریزی و کنترل مالی، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
نمازی، محمد و همکاران(1392). حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه.
وفادار، علی(1394). مطالعه تطبیقی تولیدات مستند برون‌سپاری شده وتولیدات تهیه شده درداخل سازمان صداوسیما. تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما.