آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1050
تعداد پذیرش 140

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 297
تعداد مشاهده مقاله 158982
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 130481
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 204 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 13 %