آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 937
تعداد پذیرش 125

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 127993
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 111231
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 13 %