آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1006
تعداد پذیرش 131

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 290
تعداد مشاهده مقاله 146208
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 121776
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 13 %