تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی با تاکید بر آثار آن بر حقوق خصوصی اشخاص

محسن اسماعیلی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، صفحه 11-36

https://doi.org/10.22085/javm.2021.254181.1630

چکیده
  تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. امّا به‌هرحال واقعیتی است که خود را بر همۀ ما تحمیل کرده است. آثار گسترده و عمیق این پدیده بر عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چندان مشهود است که به مهندسان زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی‌دهد؛ به‌ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی‌ترین منابع مالی ...  بیشتر

الگوی فرایندی شکل‌گیری و انتقال پیام‌های تبلیغاتی در رسانه ملی

باقر ساروخانی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، صفحه 37-57

https://doi.org/10.22085/javm.2021.254194.1631

چکیده
  از جهان آماتورسیم در رسانه‌های جمعی خارج شده‌ایم. در عصر حرفه‌ای شدن رسانه‌های جمعی، تبلیغات تجاری اجتناب‌ناپذیر شده‌اند. امکان بازگشت نیز نیست. تبلیغات جزء وسیعی از هزینه‌ها را می‌پوشانند. بنابراین، نیازمند الگویی فراگیر هستیم تا از زوایای مختلف این پدیده را پوشش دهد: اخلاقی بودن تبلیغات تجاری را موجب گردد. رابطه فرهنگ و تبلیغات ...  بیشتر

اصول ومبانی تبلیغات بازرگانی ازدیدگاه اسلام

سیدحسین شرف الدین

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، صفحه 59-101

https://doi.org/10.22085/javm.2021.252106.1605

چکیده
  چکیده:ازجمله کارکردهای دیرینه ومعمول رسانه های جمعی، مشارکت درفعالیت های تبلیغی عموما و تبلیغات بازرگانی، خصوصا است. بی شک،‌ کنش رسانه دراین خصوص همچون سایرعرصه ها، به دواعی، ضرورت ها، اقتضائات و اهدافی مستند است و منطق توجیهی خاصی آن را حمایت و همراهی می کند.آنچه دربررسی تحلیلی وانتقادی این کنش مهم است نه انگیزه و قصد یک سازمان ...  بیشتر

به سوی الگوی اسلامی تبلیغات بازرگانی

محمد هادی همایون

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، صفحه 103-133

https://doi.org/10.22085/javm.2021.254200.1632

چکیده
  اصولاً آنچه یک جامعه و حکومت اسلامی را از غیر آن متمایز می‌‌سازد، برخورداری آن جامعه و حکومت از الگوهای اصیل برخاسته از تعالیم اسلامی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی است. در این راستا، تبلیغات تجاری که در جهان معاصر با گستره و نفوذی فوق العاده حیات اجتماعی انسان را در زیر سلطه خویش گرفته و تلاش می‌‌کند تا ارزش‌های غربی را بر زندگی ...  بیشتر

مخاطب شناسی تبلیغات تلویزیونی؛ مخاطب مفروض تبلیغات کالاهای مصرفی

داود نعمتی انارکی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، صفحه 135-168

https://doi.org/10.22085/javm.2021.251990.1604

چکیده
  شناخت مخاطب یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در پیام رسانی رسانه ها محسوب می شود، بخصوص اگر پیام رسانه در حوزه تبلیغات تجاری باشد که با بازاریابی و فروش محصول تبلیغ شده ارتباط نزدیک دارد. مخاطب مفروض، مخاطب فرض شده تولیدکننده پیام است. بنابراین در مخاطب مفروض تولید کنندگان پیام، ابعاد تناسب گفتمان ارتباط‌گر با ارتباط‌گیر باید مورد ...  بیشتر

روش شناسی تحقیق علمی در تبلیغات بازرگانی

امیدعلی مسعودی

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، صفحه 169-200

https://doi.org/10.22085/javm.2021.251869.1603

چکیده
  تبلیغات بازرگانی ،همچون تبلیغات سیاسی ومردمی، حوزه ای تخصصی است که پیش ازانجام هرتبلیغی نیازمند تحقیق علمی است که باتحقیقات غیرعلمی که درروش های غیرعلمی بکارمی رود، متفاوت و متنوع تراست.هدف این تحقیق شناخت انواع تحقیق کاربردی درحوزه تبلیغات بازرگانی است ، با توجه به تحولات روزافزون فناوری های اطلاعاتی وارتباطی وپیدایش رسانه های ...  بیشتر

تبلیغات‌بازرگانی و نظام انسان‌شناختی اسلامی

حسن خیری

دوره 14، ویژه نامه رسانه ملی و تبلیغات بازرگانی ، اسفند 1399، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22085/javm.2021.251688.1602

چکیده
  امام‌خمینی (ر.ه) صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دانشگاه عمومی خواندند این بدین معنا است که هدایتگری متناسب با اهداف اسلام می بایست در تولید و پخش برنامه های رسانه مورد توجه قرار گیرد. عدم‌آمادگی متولیان دینی برای ارائه نسخه چگونگی شکل‌دهی به نظامات مختلف حیات فردی و اجتماعی از جمله حیات اقتصادی و فرهنگی موجب شده که مکرر با آزمون ...  بیشتر